DZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Dzień Jakości Kształcenia to cykliczna akcja informacyjno-edukacyjna, której głównym celem jest zwiększenie świadomości studentów wojskowych i cywilnych AWL w zakresie czynnego uczestnictwa w procesie kształcenia, a tym samym wzrost liczby wypełnianych kwestionariuszy ankiet po zakończeniu semestru. W Dniu Jakości Kształcenia odbywają się wykłady i spotkania z osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w AWL, dostępne są również stanowiska informacyjne Samorządu Studenckiego i Biura Karier oraz instruktaże wypełniania kwestionariuszy ankiet w Wirtualnej Uczelni. Dzień Jakości Kształcenia organizowany jest w czasie trwania procesu ankietowania w ramach oceny nauczyciela akademickiego i zajęć dydaktycznych po zakończeniu semestru.