BKiPE - szkolenia-warsztaty

Opracowanie graficzne: Olga Chrobot
 • SZCZEGÓŁY ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  Szczegóły oraz zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy (formularz). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do doradcy zawodowego (olga.chrobot@awl.edu.pl). 
  O zakwalifikowaniu Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
   
  *Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz innych dokumentach udostępnionych w związku z prowadzonymi warsztatami w ramach doradztwa zawodowego jest Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 - 147 Wrocław), zwana dalej "Uczelnią". Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mail: iod@awl.edu.pl. 
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia grupowego doradztwa zawodowego. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. a  RODO - zgoda na przetwarzanie tych danych.
  Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat a po tym czasie usunięte.
  Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w prowadzonych przez Akademię Wojsk Lądowych konsultacjach /w ramach doradztwa zawodowego. 
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
   
  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych dokumentach udostępnionych w związku z konsultacjami w ramach doradztwa zawodowego, prowadzonymi przez Biuro Karier i Programu Erasmus bezpośrednio lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).