Spotkania z doradcą zawodowym

 
Biuro Karier i Programu Erasmus zaprasza studentów i absolwentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na spotkania z doradcą zawodowym.
 
Prowadzone w Biurze Karier i Programu Erasmus poradnictwo zawodowe polega na współpracy doradcy zawodowego ze studentem/absolwentem nad:
 • świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego;
 • wejściem na rynek pracy i dostosowaniem się do jego wymogów.
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach z doradcą zawodowym. Spotkania mogą dotyczyć m.in.:
 • rozpoznania zasobów przydatnych na rynku pracy;
 • określenia ścieżki kariery oraz rozwoju osobistego;
 • poznania aktywnych metod poszukiwania pracy;
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego);
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (symulacja rozmowy);
 • doradztwa w zakresie tendencji na rynku pracy.
 
Kto prowadzi doradztwo kariery?
 • Olga Chrobot;
 • e-mail: olga.chrobot@awl.edu.pl;
 • tel. 261 658 274.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do doradcy zawodowego:
 • drogą mailową: olga.chrobot@awl.edu.pl;
 • osobiście w siedzibie Biura Karier i Programu Erasmus (ul. P. Czajkowskiego 109, Budynek Dydaktyczny, pokój 1.026);
 • formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem ( formularz zgłoszeniowy ).
 
Przed spotkaniem:
 • zastanów się jakie są Twoje oczekiwania względem rozmowy doradczej;
 • poinformuj doradcę zawodowego odnośnie kwestii, które chciał(a)byś poruszyć podczas rozmowy doradczej.
 
Konsultacje w Biurze Karier i Programu Erasmus odbywają się na zasadach:
 • równości;
 • dobrowolności;
 • poufności i ochrony danych;
 • dostępności.