DOLNOŚLĄSKA SIEĆ BIUR KARIER

 
Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.
 
Do najważniejszych zadań DSBK należą:
  • wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców;
  • promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.
 
Historia Biur Karier w Polsce:
Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników. (K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.)
 
W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:
 
Międzyuczelniane Biuro Karier
ul. Szczytnicka 11; 50-382 Wrocław
tel. (71) 37 57 131, 37 57 134
tel./fax (71) 37 57 132
 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 356-16-28
 
Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 358-27-68
 
Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław
tel. (71) 36-80-784; 36 80 883
 
Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
ul. Sejmowa 5A; 59-220 Legnica
tel. (76) 723-21-46
 
Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. C. K. Norwida 25; 50-375 Wrocław
tel. (71) 320-10-26;
 
Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej
ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław
tel./fax (71) 333-11-08
 
Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław
tel. (71) 324-68-42
 
Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25, 50-370 Wrocław
tel (71) 320-45-17
 
Biuro Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
ul. Skalników 6b; 59-101 Polkowice
tel. (76)746-53-45
 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej
ul. Robotnicza 70B; 53-609 Wrocław
tel. (71)783-38-28
 
Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4; 58-300 Wałbrzych
tel. (74)641-92-31
 
Akademickie Biuro Karier - Uniwersytet Medyczny
ul. Parkowa 34; 51-616 Wrocław
tel. (71) 348-66-09
 
Biuro Karier i Programu Erasmus Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109; 51-147 Wrocław
tel. (71) 76-58-702
 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław
tel. (71) 377-21-52
 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej
ul. Św. Jadwigi 12; 50-266 Wrocław
tel. (71) 718-81-36