None

BIBLIOTEKA - INFORMACJE

 • Dostęp do bazy EBSCO
  W związku ze zmianą hasła umożliwiającego dostęp do bazy EBSCO poza siecią uczelnianą, osoby zainteresowane uzyskaniem nowego hasła prosimy o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej, p. 1.069, Bud. Dydaktyczny (113), tel.:  261 658 276, mail: oinbip@awl.edu.pl
 • Nowe zasady funkcjonowania Biblioteki

  Na mocy Rozkazu nr 97/2020 Rektora – Komendanta z dnia 10.06.2020 r. w sprawie wdrożenia w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki „Procedur postępowania dotyczących profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”, od 15 czerwca 2020 r. wznowiona zostanie możliwość wypożyczenia książek z Biblioteki AWL.

  Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania Biblioteki i zapraszamy do składania zamówień.

   

  Nowe zasady funkcjonowania Biblioteki

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że z dniem 15.06.2020 r. przywrócona zostanie możliwość korzystania z Wypożyczalni akademickiej z Ośrodka Informacji Naukowej Bibliograficznej i Patentowej (zwanego dalej OINBiP) oraz z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych.

  Czytelnia, Wypożyczalnia beletrystyki (wolny dostęp), oraz katalogi kartkowe pozostaną zamknięte do odwołania.

  Biblioteka będzie funkcjonować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi wg poniższych zasad:

  1. Wypożyczalnia akademicka (Dział Udostępniania Zbiorów) będzie czynna wg obowiązujących godzin otwarcia dostępnych na stronie internetowej (z przerwą od 12.00 do 12.30).
  2. OINBiP będzie dostępny dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 (z przerwą od 12.00 do 12.30). Preferowane jest wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe uzgodnienie terminu wizyty.
  3. Dezyderaty czytelnicze można składać w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów tylko e-mailowo na adres: gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl.
  4. Znajdujące się na terenie Biblioteki komputery przeznaczone dla czytelników będą nieczynne do odwołania. Prosimy o zamawianie wydawnictw z własnych urządzeń.
  5. Zamawianie wydawnictw – wyłącznie elektronicznie w Katalogu Biblioteki, w tym również literatury pięknej. W przypadku książek znajdujących się w Czytelni jest możliwość wypożyczenia na konto czytelnika po zgłoszeniu takiej potrzeby w Wypożyczalni akademickiej. Nie ma możliwości wypożyczania czasopism.
  6. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni akademickiej lub odesłać je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki (ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław) z dopiskiem „Biblioteka”. Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania. Prosimy o wysyłanie przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  7. Wszystkie zwrócone książki będą poddane kwarantannie. W związku z tym czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
  8. Do odwołania wstrzymane są wszystkie wypożyczenia międzybiblioteczne. Realizowane będą tylko ksera lub skany dokumentów.
  9. Prolongaty można dokonać samodzielnie na koncie czytelnika lub telefonicznie, e-mailowo kontaktując się z Wypożyczalnią akademicką.
  10. Preferowane jest rozliczanie kart obiegowych czytelników za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na adres: wypozyczalnia@awl.edu.pl. W przypadku otrzymania potwierdzenia o braku zobowiązań wobec Biblioteki – należy potwierdzenie wydrukować i podłączyć do karty obiegowej.
  11. Dbając o bezpieczeństwo zarówno Czytelników, jak i pracowników Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni bibliotecznej oraz przestrzeganie następujących zasad:
   • w Wypożyczalni akademickiej może przebywać max. 5 osób (2 przy wskazanych stanowiskach oraz 3 oczekujące); w OINBiP – 1 osoba;
   • zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metrowy odstęp);
   • używać masek ochronnych (zalecane też używanie rękawic) i koniecznie dezynfekować ręce przed podejściem do wskazanych stanowisk w Wypożyczalni akademickiej.
  12. Bliższe informacje o funkcjonowaniu można uzyskać telefonicznie lub e-mailowo:
   • Wypożyczalnia akademicka – nr telefonu 261-658-195, adres e-mail: wypozyczalnia@awl.edu.pl;
   • OINBiP – nr telefonu 261-658-276, adres e-mail: oinbip@awl.edu.pl;
   • Czytelnia – nr telefonu 261-658-196, adres e-mail: czytelnia@awl.edu.pl;
   • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – nr telefonu 261-658-259, adres e-mail: gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl.
 • PWN Nauka – pierwsze wydanie e-czasopisma

  PWN Nauka to bezpłatne e-czasopismo skierowane do naukowców, dydaktyków akademickich oraz doktorantów.

  PWN Nauka można pobrać zapisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/

   

  Wydawnictwo Naukowe PWN zaprasza do zapoznania się z pierwszym wydaniem e-czasopisma PWN Nauka, które kontynuuje dobre praktyki oraz doświadczenie zebrane przez lata redagowania Niezbędnika Akademickiego PWN. Zmiana nazwy wpisuje się w zmianę komunikacji z całym środowiskiem akademickim. Dlatego poza zmianą nazwy czasopisma został powołany nowy profil www.facebook.com/PWNNauka

   

  Tematem pierwszego numeru jest prawo autorskie w świecie akademickim, której to kwestii poświęcone są dwa artykuły:

  • Piractwo własności intelektualnej w polskim środowisku akademickim i naukowym w czasie wdrażania Konstytucji dla Nauki – pisze ekspert z plagiat.pl Krzysztof Gutowski
  • Jak zgodnie z prawem cytować publikacje naukowe innych badaczy? – odpowiada mec. Maciej Tomaszewski

  Dodatkowo wywiady z prezes Fundacji Młodej Nauki – dr inż. Kingą Kurowską-Wilczyńską oraz Rzecznikiem Praw Doktoranta – Pawłem Sobotko.
  Kontynuowane jest publikowanie fragmentu książek od PWN – tym razem – Cyfrowy warsztat humanisty.
  Pojawia się nowy dział „Nie samą nauką…” żyje człowiek, w którym prezentowane jest kalendarium letnich imprez NCK.

   

  Darmowe e-wydanie można pobrać zapisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/
  Redakcja jest otwarta na nowych autorów i zaprasza do współpracy, którą można rozpocząć kontaktując mailowo: pwnnauka@pwn.pl

   

 • Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy “Historical Abstracts with Full Text” na platformie EBSCO

  Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 2.300 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1863 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 540 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje: historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii.

  W Historical Abstracts with Full Text znajdziemy m.in. takie tytuły jak HISTORY TODAYJournal of Modern History​, Journal of Military History​, American Historical Review, Past & Present czy Clio.

  Uprzejmie informujemy, że dostęp testowy do bazy potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

   

  Dostęp do bazy na platformie EBSCOhost ze strony Biblioteki w zakładce Bazy Danych lub poprzez link:

  https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns142861&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=30h

   

 • Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do rozszerzonych zasobów bazy naukowej JSTOR

  W celu zapewnienia wsparcia Instytucjom w tym trudnym dla wszystkich okresie, JSTOR oraz współpracujące wydawnictwa postanowiły umożliwić użytkownikom Bibliotek uzyskanie bezpłatnego dostępu do wymienionych poniżej zasobów. 

  Dostęp do wymienionych kolekcji będzie aktywny do końca 2020 roku.

  Dodatkowo, 48 wydawnictw partnerskich zdecydowało się na udostępnienie swych książek (ponad 32 000 tytułów ) do końca sierpnia 2020.

   

   

  • Archive Journal Collections:
   • Arts & Sciences I-XV
   • Business I-IV
   • Language & Literature
   • Music
   • Hebrew Journals
   • Jewish Studies
   • Religion & Theology
   • Ireland
   • Asia
   • Life Sciences
   • Ecology & Botany I-II
   • Health & General Sciences
   • Mathematics & Statistics

   

   

   

  JSTOR COVID-19 eboo COLLECTION 

  JSTOR Archival Journals Collections Guide