BIBLIOTEKA - INFORMACJE

 • Godziny Funkcjonowania Biblioteki
  Od 13 września Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych powraca do wydłużonych godzin otwarcia podanych w zakładce GODZINY OTWARCIA.
   
  Przypominamy, że Biblioteka AWL nadal funkcjonuje z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych oraz o obowiązujących przerwach technicznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-8.00, 12.00-12.30, 15.00-15.30 oraz dodatkowo 18.30-19.00 tylko w Pokojach Nauki Własnej.
 • INFORMACJA Z DNIA 30.06.2021 r.
  Szanowni Państwo,
   
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące od 26 czerwca 2021 roku zostały  zwiększone limity w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów Biblioteki. 
   
  Obecnie na terenie Biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2, z wyłączeniem bibliotekarzy
   
  Dodatkowo, do wskazanego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 (Rekomendacje Biblioteki Narodowej  dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim). 
   
  Szczegóły funkcjonowania Biblioteki dostępne są w:
 • INFORMACJA Z DNIA 07.06.2021 r.
  Szanowni Państwo,
   
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące od 28 listopada 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 25 czerwca 2021 roku
   
  Szczegóły funkcjonowania Biblioteki dostępne są w Aneksie nr 4 z dnia 30.11.2020 r., Aneksie nr 5 z dnia 28.12.2020 r. do:
   
 • INFORMACJA Z DNIA 07.05.2021 r.
  Szanowni Państwo,
   
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące od 28 listopada 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 5 czerwca 2021 roku
   
  Szczegóły funkcjonowania Biblioteki dostępne są w Aneksie nr 4 z dnia 30.11.2020 r., Aneksie nr 5 z dnia 28.12.2020 r. do:
   
 • ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI OD od 30.11.2020 r.
  Szanowni Państwo,
  W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 r., poz. 2091, stanowiącym w par. 10, pkt 22 iż „do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie
   
  Ulegają zmianie zasady funkcjonowania Biblioteki.
  Szczegóły funkcjonowania Biblioteki dostępne są w Aneksie nr 4 z dnia 30.11.2020 r. do Zarządzenia nr 1/2020 REKTORA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
   
  Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z  zasadami funkcjonowania Biblioteki,
   
  Zasady funkcjonowania Biblioteki
   
  W okresie od dnia 30 listopada do  27 grudnia 2020 r  wprowadza się następujące zasady funkcjonowanie Biblioteki (pozostałe procedury nie ulegają zmianie):
  • Terminy wizyt w OINBiP powinny być uzgadniane wcześniej telefoniczne lub e-mailowo (liczba czytelników, która może jednorazowo przebywać w Ośrodku – 1);
  • Należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się w przestrzeni bibliotecznej oraz przestrzegać następujących zasad:
   • zachować dystans przestrzenny miedzy osobami (minimum 1,5 metrowy odstęp),
   • koniecznie używać osłon nosa i ust - masek ochronnych, przyłbic, szalików, chust,
   • obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu (zalecane używanie rękawic),
   • maksymalna liczba czytelników (osób),  która może jednorazowo przebywać w:
    • Wypożyczalni akademickiej przy wskazanych stanowiskach – 2 osoby,
    • Czytelni – 5 osób.
   
   
  Bliższe informacje o funkcjonowaniu Biblioteki można uzyskać telefonicznie lub e-mailowo:
  • Wypożyczalnia akademicka – nr telefonu 261-658-195, adres e-mail: wypozyczalnia@awl.edu.pl;
  • OINBiP – nr telefonu 261-658-276, adres e-mail: oinbip@awl.edu.pl;
  • Czytelnia – nr telefonu 261-658-196, adres e-mail: czytelnia@awl.edu.pl;
  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – nr telefonu 261-658-259, adres e-mail: gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl.