None

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 • ZAPISY

  Podstawę zapisywania się do Biblioteki AWL stanowią:

  • dla studentów, pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych AWL - legitymacja studencka, dowód osobisty
  • dla studentów, pracowników oraz doktorantów publicznych uczelni Wrocławia - legitymacja studencka, indeks z kartą zobowiązań, dowód osobisty
  • dla emerytów i rencistów Uczelni - dowód osobisty lub legitymacja emeryta/rencisty
  • dla pracowników zatrudnionych na umowę oraz pozostałych pracowników Uczelni – dowód osobisty

  W Wypożyczalni Biblioteki AWL należy osobiście wypełnić kartę danych personalnych i zobowiązanie.

   

 • KONTO BIBLIOTECZNE

  Na koncie znajdują się informacje dotyczące rezerwacji, liczby wypożyczonych książek i terminach ich zwrotu.

  Jeżeli nie oddamy książek w terminie lub nie dokonamy prolongaty, nastąpi blokada konta.

   

 • KARTA BIBLIOTECZNA

  Podstawą wypożyczeń jest legitymacja studencka lub karta biblioteczna.

  Po odbiór zarezerwowanych książek, należy zgłosić się osobiście z legitymacją studencką lub kartą biblioteczną.

  O każdej zmianie danych osobowych oraz zgubieniu karty bibliotecznej należy poinformować Oddział Udostępniania Zbiorów.

   

 • LOGOWANIE

  Do logowania można przystąpić po wcześniejszym zapisaniu się do Biblioteki w Wypożyczalni Biblioteki AWL.

   

  Na stronie internetowej naszej Uczelni należy otworzyć Zakładkę Biblioteka, a w dalszej kolejności katalog on-line. Następnie u góry strony zaznaczamy opcję Konto.

   

  Jako login wpisujemy adres e-mail podany przy zapisywaniu do biblioteki.

  Hasło można utworzyć wybierając opcję Nie pamiętam hasła, a następnie uzupełniając następujące pola:

  1. Pole kontrolne – należy pozostawić bez zmian
  2. Wartość kontrolna – należy wpisać nazwisko i imię, rozpoczynając od nazwiska (np. Kowalski Jan)
  3. Adres e-mail – wpisujemy adres e-mail podany przy zapisywaniu do biblioteki

  Na podany adres e-mail zostaną wysłane dalsze instrukcje dotyczące zmiany hasła.

  W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wypożyczalni Biblioteki AWL.

   

 • WYSZUKIWANIE

  Katalog dostępny jest na stanowiskach komputerowych w wypożyczalni i czytelni oraz on-line.

   

  Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie poprzez tytuł, tytuł serii, autora, hasło korporatywne, nazwę wydarzenia, hasło przedmiotowe, wydawcę, numer ISBN, sygnaturę, sygnaturę wewnętrzną, archiwum, hasło systematyczne, dokument DD, normy, JIM, numer ISSN.

   

  Biblioteka oprócz katalogu on-line (książek i czasopism) posiada również katalog tradycyjny alfabetyczny i rzeczowy książek.

   

 • REZERWACJA

  Po zalogowaniu się do systemu, wyszukujemy w katalogu interesującą nas książkę. Następnie zaznaczamy opcję wypożycz.

   

  Czas oczekiwania na realizację rezerwacji wynosi 1 godzinę, komunikat do odbioru informuje jedynie o przyjętej przez system rezerwacji.

   

  Książki nieodebrane po upływie 7 dni roboczych są wycofywane do magazynu, a rezerwacje są usuwane z kont czytelników. W przypadku studentów niestacjonarnych książki są wycofywane po upływie 16 dni.

   

 • WYPOŻYCZENIA
  • Studenci wszystkich kierunków studiów AWL mogą wypożyczyć 20 tytułów na okres 6 miesięcy
  • Słuchacze studiów podyplomowych mogą wypożyczyć 20 tytułów na okres 6 miesięcy
  • Doktoranci mogą wypożyczyć 20 tytułów na okres 6 miesięcy
  • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w AWL mogą wypożyczyć 20 tytułów na okres 6 miesięcy
  • Pozostali pracownicy AWL mogą wypożyczyć 10 tytułów na okres 6 miesięcy
  • Emerytowani pracownicy AWL mogą wypożyczyć 3 tytuły na okres 1 miesiąca
  • Studenci, pracownicy akademiccy, doktoranci publicznych uczelni Wrocławia i pracownicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych mogą wypożyczyć 3 tytuły na okres 1 miesiąca
  • Uczestnicy kursów, szkoleń organizowanych w Akademii – 10 tytułów na czas trwania kursu, szkolenia

   

  Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie w Czytelni.

  Odbioru zamówionych tytułów dokonuje się osobiście.

  W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wypadek lub w innych sytuacjach losowych) czytelnik może jednorazowo pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru wydawnictw.

  Na miejscu udostępnianie są zbiory podręczne czytelni i wypożyczalni, zbiory szczególnie cenne oraz czasopisma.

   

 • WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

  Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek na terenie kraju.

   

  Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są pracownicy i studenci AWL.

  Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanej książki w zbiorach bibliotek znajdujących się na terenie Wrocławia.

   

  Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni.

  Termin zwrotu wydawnictw określa Biblioteka, z której sprowadzono materiały.

   

 • PROLONGATA

  Studenci oraz pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni mogą jednorazowo samodzielnie prolongować książki o miesiąc, jeżeli nie upłynął termin zwrotu.

  W celu dokonania prolongaty na dłuższy czas należy zgłosić się z legitymacją/kartą biblioteczną do wypożyczalni, zadzwonić do działu Udostępniania Zbiorów (tel.: 261 658 195) lub wysłać wiadomość na adres e-mail: wypozyczalnia@awl.edu.pl

   

 • ROZLICZENIE Z BIBLIOTEKĄ

  Do rozliczenia potrzebne są karta obiegowa i indeks z wklejoną kartą zobowiązań.

   

   

  Podpis na karcie obiegowej można uzyskać po zwróceniu wszystkich wypożyczonych książek oraz rozliczeniu się z innymi bibliotekami uczelni publicznych Wrocławia.

   

  Rozliczenie się z Biblioteką skutkuje zamknięciem konta bibliotecznego.