SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

 

Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zaprasza studentów I roku studiów do uczestnictwa w szkoleniu bibliotecznym. Szkolenie ma na celu zaznajomienie studentów z organizacją Biblioteki oraz umożliwienie sprawnego i skutecznego korzystania z jej zasobów.


Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów oraz struktura i umiejscowienie na terenie Akademii Wojsk Lądowych,
  • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy,
  • sposób użytkowania katalogu elektronicznego Biblioteki oraz konta czytelnika (logowanie, wyszukiwanie publikacji, zamawianie i przedłużanie).

 

Szkolenie będzie przeprowadzane stacjonarnie oraz w postaci kształcenia na odległość, czyli kursu e-learningowego. Kurs dla studentów wojskowych znajduję się na Platformie e-learning Akademii Wojskowych o nazwie „Przewodnik po Bibliotece Akademii Wojsk Lądowych”, natomiast dla studentów cywilnych w usłudze MS Teams w ramach Office 365. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów i należy je odbyć do końca pierwszego semestru. Kurs kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę, który stanowi podstawę zaliczenia.
 
Kontakt:
Katarzyna Mordzak - Ośrodek Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej,
I piętro, pokój 1.069,
8.00 – 15.00 (wtorek-piątek)
8.00 – 18.00 (poniedziałek)
Tel. 261 - 658 - 276
katarzyna.mordzak@awl.edu.pl