None

ROZPRAWY DOKTORSKIE

 • Przewody doktorskie zamknięte

   

  W Czytelni AWL udostępnione są następujące rozprawy doktorskie:

   

  ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Wizerunek Akademii Wojsk Lądowych w kontekście postrzegania bezpieczeństwa publicznego przez społeczność Wrocławia

   

  Udostępniona w Czytelni od  04.01.2019

   


  mgr Paweł OLBRYCHT

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego wynikające z imigracji z Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska

   

  Udostępniona w Czytelni od  06.11.2018

   


  mgr Krzysztof JUSTYŃSKI

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń

   

  Udostępniona w Czytelni od 14.02.2019

   


  dr Robert GWARDYŃSKI

  Temat rozprawy doktorskiej:

         Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji

   

  Udostępniona w Czytelni od 12.06.2019

   


  mgr Aneta CHRZĄSZCZ

  Temat rozprawy doktorskiej:

         Dezaktywizacja zawodowa na terenie powiatu bialskiego w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa społecznego

   

  Udostępniona w Czytelni od 25.06.2019

   


  mgr Suhel Samuel MOUSSA

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Sytuacja polityczno – społeczna a bezpieczeństwo wewnętrzne Syrii

   

  Udostępniona w Czytelni od 04.07.2019

   


  mgr Dariusz Hybś

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa publicznego Kalisza

   

  Udostępniona w Czytelni od 23.09.2019

   


  mgr inż. Adam Konieczny

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Kierunki doskonalenia współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym.

   

  Udostępniona w Czytelni od 23.09.2019

   


  mgr Karolina Lis

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Kierunki doskonalenia systemu powiadamiania ratunkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Udostępniona w OINBiP od 18.06.2020

   


  mgr Marlena DĄBROWSKA

  Temat rozprawy doktorskiej: 

  Założenia systemowych oddziaływań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa 

   

  Udostępniona w OINBiP od 07.09.2020

   


  mgr Igor POGONOWSKI

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Wpływ kampanii komunikacyjnych na poczucie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Koszalina na podstawie kwestii poruszanych w mediach w latach 2015 - 2018

   

  Udostępniona w OINBiP od 07.09.2020

   

  mgr Dariusz STACHELEK
  Temat rozprawy doktorskiej:
  Przeciwdziałanie patologiom społecznym na obszarach przygranicznych z Federacją Rosyjską w kontekście bezpieczeństwa publicznego
   
  Udostępniona w Czytelni od 12.01.2021
 • Przewody doktorskie otwarte