OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ

 

PATLIB

PATLIB

 

 

Aktualności… 

 

 

Jeśli potrzebujesz informacji:

 • Jak chronić swój potencjał intelektualny?
 • W jaki sposób śledzić kierunki postępu technicznego?
 • Gdzie szukać informacji o chronionych rozwiązaniach?
 • Jak zbadać nowość swojego rozwiązania technicznego?
 • W jaki sposób zbadać terytorialny zakres ochrony rozwiązań technicznych?
 • Gdzie szukać informacji o innowacyjności podmiotów konkurencyjnych?
 • Jak niwelować straty z tytułu powielania prac badawczo-rozwojowych?


Skontaktuj się z nami

 

Ośrodek świadczy usługi informacyjne wszystkim zainteresowanym poprzez:

 • udostępnianie literatury patentowej,
 • udostępnianie i dystrybucję publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej,
 • wyszukiwanie dokumentów patentowych w eksperckich bazach Europejskiego Urzędu Patentowego, bazie Derwent oraz bazach patentowych dostępnych online np. Espacent,
 • udzielanie podstawowych informacji wspomagających wykonywanie poszukiwań w zasobach informacji patentowej,
 • udzielanie podstawowych informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym RP, (EPO, WIPO i EUIPO),,
 • sporządzanie zestawień literatury patentowej,
 • przesyłanie abstraktów i pełnych tekstów opisów patentowych,
 • realizację kwerend telefonicznych i e-mailowych,
 • tworzeniu portfolio patentów,
 • organizowanie szkoleń z zakresu poszukiwań patentowych.

 

STATYSTYKI PATENTOWE

 

Serwisy on-line umożliwiające dostęp do danych statystycznych IP. Oferują szeroką gamę wskaźników. Narzędzia dla profesjonalistów, naukowców oraz użytkowników IP.

 

wipo  epo  oecd  us pto