OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ

 

PATLIB

PATLIB

 

 

Aktualności… 
 • Urząd Patentowy RP zaprasza przedsiębiorców do udziału w naborze do projektu Własność intelektualna w Twojej firmie | Urząd Patentowy RP (uprp.gov.pl) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W projekcie będzie można ubiegać się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę, polegającą na identyfikacji własności intelektualnej w firmie.
 • TRYB Fast Track - tryb przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.
 • Ideas Powered for Business SME Fund – programem przyznawania dotacji, obejmuje usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej IP i/lub zgłoszenia znaków towarowych i wzorów.
 • Kursy online EPO dotyczące zdolności patentowej wynalazków z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, komputerowej, sztucznej inteligencji, biotechnologii…
 • KONKURSY UP RP 2021 na najlepszą pracę naukową, informację medialną, krótki film i najlepszy plakat o tematyce własności intelektualnej.
 • Kanał Urzędu Patentowego RP na YouTube

 

 

Jeśli potrzebujesz informacji:

 • Jak chronić swój potencjał intelektualny?
 • W jaki sposób śledzić kierunki postępu technicznego?
 • Gdzie szukać informacji o chronionych rozwiązaniach?
 • Jak zbadać nowość swojego rozwiązania technicznego?
 • W jaki sposób zbadać terytorialny zakres ochrony rozwiązań technicznych?
 • Gdzie szukać informacji o innowacyjności podmiotów konkurencyjnych?
 • Jak niwelować straty z tytułu powielania prac badawczo-rozwojowych?


Skontaktuj się z nami

 

Ośrodek świadczy usługi informacyjne wszystkim zainteresowanym poprzez:

 • udostępnianie literatury patentowej,
 • udostępnianie i dystrybucję publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej,
 • wyszukiwanie dokumentów patentowych w eksperckich bazach Europejskiego Urzędu Patentowego, bazie Derwent oraz bazach patentowych dostępnych online
 • udzielanie podstawowych informacji wspomagających wykonywanie poszukiwań w zasobach informacji patentowej,
 • udzielanie podstawowych informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EPO, WIPO i EUIPO,
 • sporządzanie zestawień literatury patentowej,
 • przesyłanie abstraktów i pełnych tekstów opisów patentowych,
 • realizację kwerend telefonicznych i e-mailowych,
 • wykonywanie analiz rezultatów badań patentowych, w szczególności polegających na: analizie trendów w dziedzinie techniki, tworzeniu portfolio patentów, itp.
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu poszukiwań patentowych.

 

STATYSTYKI PATENTOWE

 

Serwisy on-line umożliwiające dostęp do danych statystycznych IP. Oferują szeroką gamę wskaźników. Narzędzia dla profesjonalistów, naukowców oraz użytkowników IP.

 

wipo  epo  oecd  us pto