KONTAKT

 
BIBLIOTEKA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 WROCŁAW
 
DYREKTOR
mgr Bożena GRABOWSKA
Budynek Dydaktyczny (bud. nr 113) pok. 2.059 
tel. 261-658-097
bozena.grabowska@awl.edu.pl
 
DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
Budynek Dydaktyczny (bud. nr 113) pok. 2.063
tel. 261 658 259
anita.olbrycht@awl.edu.pl 
gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl 
 
WYPOŻYCZALNIA AKADEMICKA/WYPOŻYCZALNIA BELETRYSTYKI
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.073
tel. 261 658 195 
barbara.krol@awl.edu.pl 
wypozyczalnia@awl.edu.pl 
 
CZYTELNIA
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.071
tel. 261 658 196
czytelnia@awl.edu.pl 
 
MAGAZYN
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.077
tel. 261 658 189 
 
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ, BIBLIOGRAFICZNEJ I PATENTOWEJ
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.069
tel. 261 658 276
malgorzata.sendecka@awl.edu.pl
oinbip@awl.edu.pl