KONTAKT

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z:
 
WYPOŻYCZALNIA
@: wypożyczalnia@awl.edu.pl / nr tel.: 261 658 195
 • prolongata (przedłużanie) terminu zwrotu książek
 • zasady udostępniania zbiorów, funkcjonowanie biblioteki – godziny otwarcia 
 • posługiwanie się bibliotecznym katalogiem komputerowym SOWA
 • zagubienie książek
 • przedłużanie terminu ważności konta bibliotecznego w systemie SOWA
 • monity/regulowanie należności
 • pytania dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych

CZYTELNIA
@: czytelnia@awl.edu.pl / nr tel.: 261 658 196
 • rezerwowanie i udostępnianie czasopism
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego – wypożyczanie krótkoterminowe
 • udzielanie informacji dotyczących fachowych wydawnictw wojskowych oraz księgozbioru Czytelni
 • rezerwacja miejsca pracy w Czytelni
 • inne pytania dotyczące zasad korzystania z księgozbioru i czasopism w Czytelni
 
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ, BIBLIOGRAFICZNEJ I PATENTOWEJ
@: oinbip@awl.edu.pl / nr tel.: 261 658 276
 • pomoc w doborze literatury do prac dyplomowych, projektów zaliczeniowych itp.,
 • pozyskanie informacji naukowej, bibliograficznej, katalogowej i bibliotecznej,
 • instrukcje korzystania z naukowych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych,
 • procedury rejestracji dorobku naukowego pracowników AWL,
 • korzystanie z publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej,
 • uzyskanie wyników poszukiwań dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych oraz komercyjnych,
 • informacje związane z rejestracją wynalazku, patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego,
 • pomoc w realizacji szkolenia bibliotecznego. 
 
DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
@: gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl / nr tel.: 261 658 259
 • informacje o zakupionych materiałach bibliotecznych
 • propozycja zakupu książek
 
 
BIBLIOTEKA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 WROCŁAW
 
DYREKTOR
mgr Bożena GRABOWSKA
Budynek Dydaktyczny (bud. nr 113) pok. 2.059 
tel. 261-658-097
bozena.grabowska@awl.edu.pl
 
DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
Budynek Dydaktyczny (bud. nr 113) pok. 2.063
tel. 261 658 259
anita.olbrycht@awl.edu.pl 
gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl 
 
WYPOŻYCZALNIA AKADEMICKA/WYPOŻYCZALNIA BELETRYSTYKI
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.073
tel. 261 658 195 
barbara.krol@awl.edu.pl 
wypozyczalnia@awl.edu.pl 
 
CZYTELNIA
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.071
tel. 261 658 196
czytelnia@awl.edu.pl 
 
MAGAZYN
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.077
tel. 261 658 189 
 
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ, BIBLIOGRAFICZNEJ I PATENTOWEJ
Budynek Dydaktyczny (bud. 113) pok. 1.069
tel. 261 658 276
malgorzata.sendecka@awl.edu.pl
oinbip@awl.edu.pl