GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 
Dział Udostępniania Zbiorów
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 18.00
środa, piątek 8.00 – 15.00
 
Czytelnia
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 18.00
środa, piątek 8.00 – 15.00
 
OINBiP
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek - piątek 8.00 – 15.00
 
Pokoje Nauki Własnej
poniedziałek – niedziela 8.00 – 21.00
 
Dział Udostępniania Zbiorów (bez Czytelni) 
czynny w soboty w dniu zjazdu studentów podyplomowych 8.00 – 16.00
 
Przerwy techniczne od poniedziałku do piątku: 7.30-8.00, 12.00-12.30, 15.00-15.30
oraz  dodatkowo 18.30-19.00 tylko w Pokojach Nauki Własnej