DOROBEK NAUKOWY

 • Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników Akademii Wojsk Lądowych

  Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników Akademii Wojsk Lądowych

  Baza dokumentująca dorobek piśmienniczy pracowników i studentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Artykułom umieszczonym w czasopismach nadawana jest punktacja wg listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz wartość wskaźnika IF (ostatnia dostępna edycja Journal Citation Reports). Do elektronicznych wersji publikacji dołączono hiperłącza lub DOI, czyli cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier). Baza aktualizowana jest na bieżąco. Co dwa lata ukazuje się bibliografia w wersji drukowanej, dostępna w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej.

   

  Nowe funkcje i możliwości bazy

  W rozbudowanym i unowocześnionym interfejsie Bibliografii Dorobku Naukowego Pracowników AWL oprócz dobrze znanych z  poprzedniej wersji funkcjonalności pojawiły się nowe. Najistotniejsze zmiany wynikają z nowego modelu oceny dorobku publikacyjnego, który będzie zastosowany w ewaluacji 2017-2020.

   

  Nowe funkcjonalności w Bibliografii Dorobku Naukowego Pracowników AWL

  Indeksy wyszukiwawcze:  ewaluacja 2017-2020

  Do dyspozycji są następujące dodatkowe indeksy wyszukiwawcze:

  • wyszukiwanie wg Nazwisko lub ORCID (raport slotów)
  • wyszukiwanie wg Dyscypliny autorów - ewaluacja
  • wyszukiwanie wg Dyscypliny czasopisma (wg wykazu z dn. 20.12.2019)
  • wyszukiwanie wg Typu publikacji – ewaluacja - wynikających z Rozp. MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn.22.02.2019 r.
  • indeks analityczny umożliwiający przeszukiwanie według wielu kluczy wyszukiwawczych (po wybraniu indeksu analitycznego należy kliknąć na przycisk INDEKS z prawej strony ekranu i wybrać żądaną opcję, m.in. prace wieloautorskie do rozliczenia w wielu dyscyplinach)

   

  Sloty - nowa funkcjonalność

  Raport slotów - dotyczy publikacji za lata 2017 –2020 autorstwa pracowników AWL, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie naukowej i posiadają identyfikator ORCID.

  1. Po rozwinięciu menu należy wybrać typ indeksu „Nazwisko lub ORCID (raport slotów)
  2. Następnie należy wpisać nazwisko autora, wybrać właściwy zapis indeksu i kliknąć „SZUKAJ”
  3. Jako wynik uzyskamy wykaz publikacji za lata 2017–2020
  4. Następnie należy kliknąć na przycisk „Sloty”  (ramka Operacje Globalne).
  5. Uwidoczni się tabela, która zawiera sumę slotów i sumę punktów oraz szczegółowy wykaz udziałów autora w publikacjach. Dla autorów zadeklarowanych do dwóch dyscyplin otrzymujemy wartości dla każdej dyscypliny. Istnieje możliwość przejścia do każdego opisu publikacji w formacie ewaluacja. W tym celu należy kliknąć na numer ID publikacji.
   

   

  Biogram – nowa funkcjonalność

  Najeżdżając kursorem na nazwisko w opisie publikacji „na poziomie afiliacja” uzyskujemy dostęp do:

  • Profilu autora w PBN
  • Profilu autora w ORCID
  • Biogramu – a w nim do: wykazu publikacji autora, analizy bibliometrycznej autora oraz wykazu prac jednostki, wydziału, analizy bibliometrycznej jednostki, wydziału i rankingu

   

  Pobieranie wyników w formacie Bib Tex

  • Pobieranie wyników w formacie Bib Tex  - Import prac z bazy do profilu ORCID
   Po kliknięciu na BibTeX zostanie wygenerowany plik pod nazwą bibtex.bib, zawierający opis pracy (zawartość pliku można przejrzeć, otwierając go np. w programie Notatnik). Należy zalogować się do swojego profilu w ORCID i w zakładce Works wybrać opcję +Add works, a następnie Import BibTeX. Następnie należy kliknąć Choose file i wybrać plik bibtex.bib, wygenerowany z bazy Expertus. Po wczytaniu pliku pojawi się opis pracy pobrany z bazy Expertus. Opis należy zapisać, klikając ikonkę dyskietki, lub wybierając Save all. Możemy również skasować wybrane pozycje, klikając symbol kosza. Zawsze należy sprawdzić, czy dane zostały prawidłowo zaimportowane.

   

  Inne funkcjonalności

  • eksport wyników do arkuszy kalkulacyjnych i Excel/Calc i pliku CSV
  • wybór wielu opcji zawężania wyników w zakresie punktacji
  • Instrukcja korzystania – zakładka POMOC

   

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami i możliwościami bazy.

  Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie informacji ujawnionych w bazie Bibliografii Dorobku Naukowego Pracowników AWL, a w przypadku wystąpienia rozbieżności lub braków, do zgłaszania uwag.

   

 • Polska Bibliografia Naukowa PBN 2.0

  Polska Bibliografia Naukowa PBN 2.0

  System PBN stanowi bazę dorobku publikacyjnego podmiotów naukowych oraz źródło informacji o afiliacjach naukowców. Celem systemu jest umożliwienie tworzenia osobistej bibliografii danej osoby lub podmiotu oraz pełnienie funkcji ogólnodostępnego repozytorium przechowującego dane o publikacjach. Jednym z głównych zadań systemu jest umożliwienie podmiotom realizacji obowiązku sprawozdawczości w zakresie ich dorobku publikacyjnego.

  Materiały szkoleniowe – Pomoc Systemu PBN

   

  oprac. na podstawie materiałów szkoleniowych PBN 2.0  https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

   


   

  Profil Autora

  Profil Autora to pakiet funkcjonalności dedykowany indywidualnym naukowcom – autorom. Każdy autor może prowadzić indywidualnie swój profil, który jest jego własnością. W tym miejscu autorzy mogą prezentować swój indywidualny dorobek publikacyjny. Autor może przywiązywać publikacje, które już znajdują się w zasobach PBN (w repozytorium systemu), do swojego profilu. Co więcej, może przywiązać do swojego profilu publikacje z zasobów ORCID, a także wysyłać publikacje ze swojego profilu w PBN na konto w ORCID.

  Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

  Logowanie do Profilu Autora

  Przesyłanie publikacji z PBN 2.0 do ORCID – instrukcja

  Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID   ( więcej )

  Dodawanie publikacji do Profilu Autora - Kokpit

  Sugestie publikacji

  Utworzenie Profilu Autora

  Webinarium „PBN 2.0 – Polska Bibliografia Naukowa – moduł PBN Core i Profil Autora”

   

  oprac. na podstawie materiałów szkoleniowych PBN 2.0 https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

   

 • Repozytorium instytucjonalne

  Repozytorium Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ma na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i doktorantów AWL oraz promowanie projektów i badań naukowych prowadzonych w naszej uczelni, finansowanych ze środków publicznych oraz z innych źródeł finansowania. Repozytorium AWL ma być bazą danych oraz zbiorem materiałów naukowych w wersji cyfrowej, wytworzonych przez pracowników AWL oraz opublikowanych w AWL.

  Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów Repozytorium oraz opracowaniem polityki funkcjonowania i wdrożeniem oprogramowania umożliwiającego zarządzanie Repozytorium.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z polityką Open Access:

  • Otwarta Nauka - Open Access
  • Modele Open Access
  • Licencje Creative Commons
  • Polityka otwartości wydawców - Sherpa RoMEO
  • Słownik pojęć
  • Polecana literatura
 • MENEDŻERY BIBLIOGRAFII

  Menedżer bibliografii to narzędzie umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie opisami bibliograficznymi wykorzystywanymi podczas tworzenia bibliografii.

  Główne funkcje menedżerów bibliografii:

  • generowanie bibliografii i przypisów według wybranego z bazy stylów lub utworzonego przez siebie standardu cytowania,
  • grupowanie opisów bibliograficznych w folderach tematycznych,
  • współpraca z edytorem tekstu w procesie tworzenia bibliografii i przypisów wraz z możliwością dokonywania ich edycji,
  • przeszukiwanie baz danych i katalogów bibliotecznych, pobieranie gotowych metadanych publikacji w postaci rekordów, a także tworzenie własnych opisów bibliograficznych,
  • dzielenie się z innymi badaczami własną bazą bibliograficzną oraz tworzenie grup społecznościowych.

   

    

  M E N D E L E Y to skierowane do naukowców oraz studentów oprogramowanie tworzone przez firmę Elsevier, wspomagające gromadzenie i organizowanie źródeł informacji, a także zarządzanie bibliografią i cytowaniami. W wersji podstawowej program jest dostępny za darmo, zarówno w wersji on-line jak i desktop, czyli programu zainstalowanego na dysku. Cechuje go intuicyjny i przejrzysty interfejs w języku angielskim.

   

   

  Ważniejsze funkcjonalności systemu:

  • jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Mac OS i Linux, a także systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych takich jak: iPhone, iPad i Android,
  • umożliwia przechowywanie i synchronizacje dokumentów z różnych urządzeń za pomocą prywatnego konta,
  • daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web oraz przeszukiwania baz danych w obu wersjach,
  • poprzez wtyczkę Mendeley Web Importer oraz skryptozakładkę Save to Mendeley umożliwia wykrywanie metadanych w bazach i katalogach OPAC, ich pobieranie i gromadzenie rekordów bibliograficznych oraz plików m.in. w formacie PDF,
  • pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów ze wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów,
  • umożliwia tworzenie folderów i podfolderów oraz opatrywanie źródeł tagami,
  • poprzez współpracę z edytorami tekstów pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii,
  • daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich),
  • pozwala na dzielenie się zgromadzonymi danymi z innymi osobami oraz na pracę w grupach,
  • posiada wbudowany czytnik plików PDF, który umożliwia np. dodawanie notatek, oznaczeń i podkreśleń, umożliwia synchronizację z innymi menedżerami bibliografii.

   

  Mendeley

  Instalacja Mendeley Desktop

   

  Instalacja wtyczki Mendeley Web Importer 

  lub

  Zakładka Tools (Narzędzia) w wersji Mendeley Desktop, następnie Install Web Importer

   

  Instalacja wtyczki MS Word Plugin – Zakładka Tools (Narzędzia) w wersji Mendeley Desktop, następnie Install MS Word Plugin

   

  Instalacja polskich stylów cytowań w Mendeley 

   

  Poradnik użytkownika Mendeley

  Przewodnik po Programie

  Filmy instruktażowe w języku angielskim

  Filmy instruktażowe w języku polskim

   

   

  zoteroZ O T E R O

  jest darmowym programem tworzonym przez Centrum Historii i Nowych Mediów George Mason University w Fairfax, w stanie Virginia. Służy do zarządzania bibliografią i przypisami bibliograficznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych. Program pozwala na automatyczne pobieranie danych bibliograficznych z internetowych baz i katalogów bibliotecznych oraz dostosowywanie stylu przypisów w tekście. Współpracuje z edytorami tekstu takimi jak Microsoft Word i LibreOffice. Posiada wersję web oraz desktop, dostępna jest też wersja interfejsu w języku polskim.

   

   Ważniejsze funkcjonalności systemu:

  • wtyczka do przeglądarki Save to Zotero pozwala na proste pobieranie danych bibliograficznych ze stron internetowych, a zakładka do edytora tekstu umożliwia tworzenie i edytowanie stylów i formatów opisów bibliograficznych oraz cytowań,
  • umożliwia eksport danych do formatów doc. lub odt. właściwych dla najpopularniejszych edytorów tekstu,
  • pozwala dodawać linki, notatki oraz etykiety do zapisanych rekordów bibliograficznych, rejestruje datę ich dodania oraz modyfikacji,
  • umożliwia synchronizację z bazą opisów w innym menedżerze bibliografii np. Mendeley,
  • daje możliwość tworzenia kolekcji dokumentów oraz grup społecznościowych,
  • posiada opcję przeszukiwania baz danych i katalogów z pozycji on-line i desktop oraz dodawania do bazy programu adresów wybranych baz danych,
  •  istnieje możliwość zainstalowania stylu cytowania w języku polskim.

   

  Zotero

  Instalacja Zotero Standalone (wersja desktop)

   

  Instalacja skryptozakładki do wyszukiwarki

   

  Instalacja Zotero Word Processor Plugin dla przeglądarki Firefox 

  Zotero Word Procesor Plugin dla użytkowników Zotero Standalone – uruchomienie narzędzia odbywa się poprzez wybranie zakładki Narzędzia w menu głównym programu, a następnie opcji Dodatki.

   

  Instrukcja instalacji programu Zotero

  Funkcje programu Zotero 

   

   

  citaviC I T A V I to bezpłatny program do zarządzania bibliografią i organizacji źródeł informacji. Program jest pomocny na każdym etapie pisania tekstu naukowego. Pomaga przygotować plan pracy, wyszukiwać źródła w Internecie, oraz formatować tekst. Na program składają się trzy narzędzia: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i organizer zadań. Program cechuje się wygodnym, przejrzystym interfejsem, także w polskiej wersji językowej.

   

  Ważniejsze funkcjonalności systemu:

  • zawiera ok. 20 polskich stylów cytowań oraz wiele stylów zagranicznych,
  • umożliwia dostęp do ponad 4000 baz danych i katalogów bibliotecznych,
  • wtyczka Picker dla przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Chrome pozwala na pobieranie rekordów bibliograficznych z baz danych i katalogów OPAC również polskich takich jak Nukat i Biblioteka Narodowa,
  • współpracuje z innymi programami zarządzającymi bibliografią, przeszukując je i importując opisy,
  • ułatwia zarządzanie źródłami informacji poprzez możliwość tworzenia konspektu, a także listy zadań,
  • umożliwia pobieranie tekstów w postaci plików PDF czy prezentacji oraz ich przeglądanie, dokonywanie oznaczeń i dodawanie komentarzy,
  • umożliwia współpracę z innymi użytkownikami w ramach wspólnego projektu za pomocą dodatku Citavi Team.

  Citavi

  Instalacja Citavi Free w sytemie Windows

  Wtyczki Add-In for Word oraz Picker są instalowane automatycznie wraz z instalacją programu.

  Citavi Picker dla Firefox: w przypadku blokowania instalacji dodatku w przeglądarce Firefox 43, należy zainstalować najnowszą wersję Citavi.

  Instrukcja instalacji

  lub zainstalować wtyczkę dla przeglądarki Firefox

  Wtyczka dla Firefox 

   

  Krótka prezentacja funkcjonalności programu

  Citavi – menedżer bibliografii po polsku

   

   

  endnoteE N D N O T E to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej na potrzeby tworzonej pracy naukowej. Producentem programu jest firma Clarivate Analytics. W wersji darmowej program dostępny jest w wersji on-line.

   

   

  Ważniejsze funkcjonalności systemu:

  • przeszukiwanie baz danych i katalogów online,
  • możliwość wyboru stylów cytowań, m.in. uznanych światowych czasopism naukowych,
  • przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów (tzw. grup) utworzonych w programie,
  • bezpośredni import z przeglądanych baz danych poprzez skryptozakładkę oraz wtyczkę Capture EndNote Reference, a także poprzez funkcję automatycznego eksportu ze strony wielu naukowych baz danych, np. Google Scholar,
  • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej za pomocą rozszerzenia Cite While You Write, współpracującego z edytorem tekstu Microsoft Word,

   

  EndNote

  EndNote – rejestracja z platformy Web of Science (zakładka EndNoteTM)

  EndNote Desktop (wersja próbna)

  Instalacja wtyczki Cite While You WriteTM oraz skryptozakładki Capture Reference – zakładka Downloads na stronie osobistego profilu w EndNote

   

  Instrukcja obsługi EndNote Online

   

OCENA PARAMETRYCZNA PUBLIKACJI