Udział przedstawiciela AWL w Common Module podczas Semestru Międzynarodowego w Portugalii

4 zdjęć w galerii
W ramach Semestru Międzynarodowego realizowanego w dniach 07.03 - 09.06.2022 r. w Akademii Wojskowej w Portugalii (Academia Militar), stałym elementem zawartym w programie jest przeprowadzenie Common Modules takich jak „Basic Military English” (07-11.03) oraz „Cross-Cultural Communication” (14-18.03).
Przedstawiciel Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – Prorektor ds. studenckich dr Aneta Kazanecka - została zaproszona do wzięcia udziału i przeprowadzenia zajęć w ramach modułu „Cross-Cultural Communication” wraz z dydaktykami z Chorwacji oraz Portugalii.

W module uczestniczyło ponad 30 studentów biorących udział w programie Erasmus+ w Portugalii wraz z kadetami z Akademii Wojskowej oraz Akademii Wojskowej West Point.

Moduł „Basic Military English”, w którym wzięło udział 26 studentów, przeprowadziło ośmiu profesorów z pięciu wyższych uczelni wojskowych z państw takich jak Chorwacja, Hiszpania, Łotwa, Portugalia i Rumunia.

tekst: Zuzanna Stańczyk
zdjęcia: Academia Militar Rua Gomes Freire, Portugalia