Z wizytą w 23. Brygadzie Strzelców Górskich w Bawarii

6 zdjęć w galerii
W dniach 09-11 września br. wykładowcy Zespołu Działań Górskich Instytutu Dowodzenia odbyli wraz ze słuchaczami NATO Mountain Warfare Leader Course, który jest realizowany wspólnie z NATO Mountain Warfare Centre of Excellence w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień”, podróż szkoleniową do 23. Brygady Strzelców Górskich (Gebirgsjägerbrigade 23) w Bawarii.
Celem podróży było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, zadaniami, procesem szkolenia oraz wyposażeniem specjalistycznym tej typowej i charakterystycznej jednostki górskiej.

Wykład wprowadzający przeprowadził zastępca dowódcy brygady pułkownik Peter Eichelsdörfer. Uczestnicy podróży mieli okazję zapoznać się między innymi z już unikalnym, ale wciąż aktualnym, wykorzystaniem zwierząt jucznych na potrzeby działań bojowych w terenie wysokogórskim.

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/aktuelles/voneinander-lernen-5219052
tekst: ppłk Andrzej Demkowicz
zdjęcia: AWL, https://www.bundeswehr.de/de