Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

2 zdjęć w galerii
Przedstawiciele AWL uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej (WPBiO).
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) umożliwia Unii odgrywanie wiodącej roli w operacjach pokojowych, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Czerpiąc z zasobów cywilnych i wojskowych stanowi integralną część kompleksowego podejścia UE do zarządzania kryzysowego.

Moduł zrealizowany w ramach programu EMILYO (wymiana studentów wojskowych inspirowana programem Erasmus) odbył się w Uniwersytecie Turyńskim, jednym z ważniejszych włoskich uniwersytetów.

Delegacja AWL w składzie: ppłk dr Piotr Pietrakowski, dr Aneta Kazanecka i mjr rez. dr Gustaw Michalewski przeprowadzili wykłady tematyczne dla osób uczestniczących w kursie, a także oceniali wyniki studentów podczas ich pracy w grupach roboczych.

tekst: ppłk dr Piotr Pietrakowski
zdjęcia: Uniwersytet w Turynie