VI. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Decyzje w sytuacjach zagrożeń" za nami

4 zdjęć w galerii
17.11.2021 r. odbyła się VI. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Decyzje w sytuacjach zagrożeń".
Organizatorem wydarzenia był Wydział Zarządzania AWL we współpracy z Wydziałem  Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji, w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz wirtualnie) wzięło udział 68 uczestników, m. in. z Polski, USA, Hiszpanii, Demokratycznej Republiki Konga, Iraku, Brazylii, Turcji, Peru i Republiki Czeskiej.

Podczas obrad poruszano tematykę:
  • szeroko rozumianej problematyki podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, a w szczególności w zakresie determinant i uwarunkowań sytuacyjno-organizacyjnych w procesie podejmowania decyzji,
  • reakcji na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne w wymiarze teoretycznym i praktycznym, 
  • zarządzania ryzykiem w procesie podejmowania decyzji, 
  • niezawodności i ciągłości dostaw usług systemów krytycznych, 
  • prawnych i ekonomicznych aspektów podejmowania decyzji,
  • psychologicznych aspektów podejmowania decyzji,
  • społecznych, etycznych i moralnych aspektów podejmowania decyzji, 
  • ryzyka wynikającego z udziału w wojnie hybrydowej i działaniach poniżej progu wojny, 
  • ryzyka w trakcie wykonywania zadań w ramach misji pokojowych,
  • technicznych, społecznych i personalnych aspektów podejmowania decyzji oraz bezpieczeństwa informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.

tekst: dr Maciej Popławski
zdjęcia: Marek Kańtoch, Wydział Zarządzania AWL