Podchorąży AWL w Royal Military College Saint-Jean

2 zdjęć w galerii
Sierż. pchor. Kornela Hanyż, przebywająca w Royal Military College Saint-Jean w Kanadzie w ramach semestru międzynarodowego, miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach Blizzard Nordique w skrajnie niskich temperaturach.
Kadeci zostali zapoznani z technikami rozbijania 10-osobowego namiotu oraz zasadami zabezpieczania go przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W ramach szkolenia byli również odpowiedzialni za przygotowanie racji żywnościowych oraz poznali podstawy marszu w rakietach śnieżnych. Temperatura podczas dwudniowego szkolenia oscylowała w granicach -25 stopni C.

Podchorążowie, aby wyjechać na semestr międzynarodowy do uczelni partnerskich, musieli przejść rekrutację. Podstawą kwalifikacji była suma punktów otrzymanych za: średnią ocen uzyskaną za okres studiów poprzedzających wyjazd, wyniki egzaminu językowego TOEFL, miejsce w rankingu kompanijnym, rozmowę rekrutacyjną oraz punkty za dodatkowe kryteria m.in. za aktywną działalność w studenckich kołach naukowych lub studenckich kołach zainteresowań, nagrody otrzymane w trakcie studiów oraz pracę na rzecz programu Erasmus+ i innych przedsięwzięć międzynarodowych.
tekst i zdjęcia: sierż. pchor. Kornela Hanyż, AWL