Oficerowie AWL szkolą się w międzynarodowym środowisku

12 zdjęć w galerii
W dniach 6-17 grudnia 2021 r. dwóch oficerów Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyło w dwutygodniowym kursie Centrum Doskonalenia NATO Mountain Warfare Centre of Excellence w Słowenii.
Kurs składał się z czterech części: przywództwa, rekonesansu, przetrwania i taktyki. Zagadnienia zostały zrealizowane w formie wykładów oraz zajęć praktycznych w terenie wysokogórskim w surowych warunkach zimowych.

W drugim tygodniu kursu uczestnikom wręczono batalionowy rozkaz bojowy. Łącząc teorię z zajęciami praktycznymi, studenci mogli przygotować koncepcje działania dla wskazanej kompanii.

W ramach planowania przeprowadzono dwudniowy rekonesans Obszaru Operacji w paśmie górskim Karawanki. Ostatnim etapem planowania taktycznego były briefingi, podczas których poszczególne grupy omawiały swoje działania.

Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju kursach żołnierze uaktualniają i poszerzają swoją wiedzę nt. działań w trudnym terenie i surowym zimowym środowisku górskim.

W kursie wzięło udział 22 uczestników z ośmiu krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Czarnogóra, Polska, Słowenia, Ukraina i Stany Zjednoczone. Wśród uczestników byli przedstawiciele AWL: kpt. Wojciech Cholewka (Instytut Dowodzenia) oraz por. Michał Wojtyna (Pion Ogólny).

tekst: kpt. Wojciech Cholewka
zdjęcia: Instruktorzy NATO Mountain Warfare Centre of Excellence
www.mwcoe.org/mountain-warfare-small-units-leader-course-mw-sulc-winter/