Międzynarodowa Konferencja „Górskie Środowisko Walki – Doświadczenia i perspektywy”.

5 zdjęć w galerii
W dniach 20-21 października br. w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” Akademii Wojsk Lądowych odbyła się coroczna konferencja „Górskie środowisko walki – doświadczenia i perspektywy”.
Uczestnikami i prelegentami byli przedstawiciele jednostek wojskowych, Służby Ochrony Państwa, Policji, GOPRu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, podchorążowie AWL wraz z wykładowcami z Zakładu Działań Specjalnych oraz Zakładu Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych, a także inne podmioty prywatne.

Na konferencje przybyli także reprezentanci Uniwersytetu Karola w Pradze, a zdalny wykład poprowadził LtCol Friedrich Olboeck z NATO MW COE.

Otwarcia konferencji dokonali: Prorektor ds. Naukowych dr. hab. inż. Adama Januszko, prof. AWL i Kierownik Zakładu Działań Specjalnych ppłk. Andrzej Demkowicz. Podziękowali za liczne przybycie i zwrócili uwagę, że konferencja to platforma do ciekawej i merytorycznej dyskusji w gronie ekspertów.

Celem dwudniowej konferencji była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie z nowymi technologiami i systemami szkolenia górskiego. Dyskutowano na temat zagrożeń i wyzwań dla prowadzenia działań w terenie górskim. Poruszono temat ratownictwa górskiego i wysokościowego oraz szkolenia specjalistycznego niezbędnego do prowadzenia działań w terenie górskim, a także innowacyjnych metod kształcenia i pojawiających się trendów w tej dziedzinie.

Prelegenci podkreślali wagę właściwego przygotowania fizycznego i sprzętowego do działania w wymagającym środowisku walki jakim są góry. Przedstawiono ryzyka związane z możliwym pojawieniem się odwodnienia, choroby wysokogórskiej, czy hipotermii oraz sposoby zapobiegania i radzenia sobie z tymi problemami. Dyskutowano również na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym robotów, dronów i aplikacji teleinformatycznych przez żołnierzy w warunkach górskich. Przedstawiciele Grupy Karkonoskiej GOPR omawiali zastosowanie bezzałogowych systemów powietrznych i ich możliwości w ratownictwie górskim oraz przypomnieli wszystkim procedury akcji poszukiwawczych obowiązujących w GOPR.

Seminarium, które od kilku lat organizowane jest przez Akademię Wojsk Lądowych, daje sposobność wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych służb oraz potwierdza potrzebę organizacji spotkań i dyskusji na kluczowe tematy związane ze szkoleniem wysokogórskim w gronie eksperckim.

tekst i zdjęcia: AWL