Implications of the COVID-19 Pandemic on National Security

3 zdjęć w galerii
W dniach 7-8 kwietnia 2021 roku w University of North Georgia w USA odbyło się międzynarodowe sympozjum nt. „Implications of the COVID-19 Pandemic on National Security”.
Globalna pandemia koronawirusa (COVID-19) postawiła nowe wyzwania strategiczne w obszarach politycznych, wojskowych, gospodarczych, społecznych, infrastrukturalnych, informacyjnych (PMESII) i wywiadowczych państw narodowych. Aby przeanalizować konsekwencje wpływu pandemii na te obszary i zbadać ich konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego, Instytut Przywództwa i Studiów Strategicznych Univerity of North Georgia, Army Strategist Association oraz Army War College Strategic Studies Institute zorganizowało  sympozjum na wyżej opisany temat w celu wniesienia wkładu w naukową dyskusję na temat tego złożonego i wymagającego zagadnienia.

Sympozjum otworzył płk (rez) dr Billy Wells, Senior Vice President for Leadership and Global Engagement (Prorektor ds Przywództwa i Współpracy Międzynarodowej) w University of North Georgia. Podkreślił istotę współpracy międzynarodowej w dobie pandemii, w tym wieloletnią współpracę naukowo-dydaktyczną z Akademią Wojsk Lądowych.

Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci praktycznie wszystkich kontynentów: USA, Afryki, Australii i Europy, dzieląc się swoimi badaniami i wnioskami na temat wpływu pandemii na bezpieczeństwo narodowe zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym.

Akademię Wojsk Lądowych reprezentowali dr Marta Nowakowska (Wydział Nauk o Bezpieczeństwie) oraz mł. chor. Kornel Kańtoch (Instytut Dowodzenia), którzy zaprezentowali wyniki rocznych badań nad przekazem medialnym dotyczącym pandemii COVID-19 w Polsce w wystąpieniu pt. „The Misinformation Virus. Social Threats Resulting from Media Coverage During a Pandemic”.

Sympozjum ze względu na obecną sytuację pandemiczną było prowadzone w sposób synchroniczny zdalny oraz w kontakcie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a wnioski płynące z dyskusji naukowych z pewnością staną się podstawą do nowych, międzynarodowych badań.



tekst: mł. chor. Kornel Kańtoch
zdjęcia: AWL, UNG