NOWA KARTA ERASMUSA DLA AWL

3 zdjęć w galerii
Jesteśmy dumni mogąc poinformować społeczność akademicką AWL, że Komisja Europejska przyznała Akademii Wojsk Lądowych Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027.
Przyznanie Karty pozwoli na rozwijanie działań w ramach programu Erasmus+ mających na celu umożliwianie, upowszechnianie i promocję międzynarodowej mobilności studentów, pracowników administracyjnych i kadry dydaktycznej Uczelni.

W ramach przyznanej karty AWL będzie kontynuowała działania w zakresie:
  • Wyjazdów studentów studiów licencjackich oraz magisterskich na studia (SMS),
  • Wyjazdów studentów studiów licencjackich i magisterskich na praktyki (SMP),
  • Wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich (STA),
  • Wyjazdów szkoleniowych pracowników (STT).

Dodatkowo wspierane będą działania związane z cyfryzacją programu Erasmus+ poprzez implementację narzędzi i platform umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów związanych z mobilnościami studentów i pracowników, które obejmą: dążenie do pełnej digitalizacji działań administracyjnych związanych z programem, korzystanie z narzędzi oferowanych przez Erasmus Dashboard, wykorzystanie Erasmus Mobile App oraz wdrożenie Europejskiej Karty Studenta.

tekst: AWL