Podpisanie porozumienia z West Point

Akademia Wojsk Lądowych podpisała dziś umowę z jedną z najstarszych i zarazem najbardziej cenionych amerykańskich uczelni wojskowych na świecie - z West Point Academy (USMA).

Sygnatariuszami niniejszej umowy byli Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Superintendent Akademii w West Point gen. broni Robert L. Caslen, w imieniu którego, z umową do naszej Uczelni przybył dr. Lawrence Mansour.

Głównymi założeniami niniejszego porozumienia jest zacieśnianie wzajemnej współpracy w kształceniu przyszłych oficerów, szereg praktyk studenckich, gościnne wykłady, wspólne projekty naukowe i publikacje.

- Podpisanie umowy to element nowej strategii rozwoju Akademii Wojsk Lądowych. Pragniemy, aby Uczelnia kształciła najlepszych oficerów, którzy następnie na kartach swojej historii będą zapisywali się jako najlepsi dowódcy, stratedzy i liderzy. Dzięki tej współpracy będziemy mogli skonfrontować swoje kompetencje ze standardami międzynarodowymi – powiedział Rektor–Komendant AWL.

Pozyskanie nowego partnera jakim jest West Point, pozwoli na wymianę doświadczeń oraz dalszy rozwój oferty edukacji Akademii, w drodze o tytuł najlepszej uczelni dowódców w Europie.


tekst: AWL