Otwieramy się na Azję

Akademia Wojsk Lądowych przygotowuje się do wysłania pierwszych podchorążych w ramach wymiany międzynarodowej z Koreańską Akademią Wojskową w Seulu.

Współpraca nawiązana pomiędzy Koreańską Akademią Wojskową (KMA) oraz Akademią Wojsk Lądowych wchodzi w kolejną fazę. Po wizycie w AWL Superintendenta (komendanta) KMA, gen. broni Wantae Kim, któremu towarzyszył attaché obrony Republiki Korei w Polsce, ppłk Hong Soon Shin oraz rewizycie Rektora-Komendanta AWL, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki w Akademii w Seulu, wspólne projekty edukacyjne i naukowe przyspieszyły i teraz przyszedł czas na wymianę oraz zdobywanie nowych doświadczeń przez podchorążych AWL i kadetów koreańskich.

Jest to pokłosie ustaleń zawartych podczas wspólnych spotkań, w trakcie których rozmawiano na temat dwustronnej współpracy oraz możliwej wymianie słuchaczy oraz nauczycieli akademickich. Dyskutowano również o różnicach w kształceniu i szkoleniu realizowanym w obu akademiach. Ponadto poruszono problematykę kursów doskonalących i specjalistycznych realizowanych w AWL i możliwym udziale w nich kadetów koreańskich. Podkreślano wartość wzajemnej współpracy, ze względu na odrębność kulturową, jak również specyfikę służby związanej ze stałym możliwym zagrożeniem ze strony Korei Północnej.

Dla Rektora-Komendanta AWL, wizyta w KMA była również doskonałą okazją do zapoznania się z jej historią, strukturą i najważniejszymi zadaniami oraz bazą dydaktyczno-szkoleniową, w tym z laboratorium balistycznym znajdującym się w strukturze Akademii, które ze szkoleniowego punktu widzenia zasługiwało na szczególną uwagę.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski