Spotkanie Rektora-Komendanta z Ambasadorem Japonii w Polsce

2 zdjęć w galerii
Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w dniu 09.10.2019 r na zaproszenie Ambasadora Japonii w Polsce Jego Ekscelencji Tsukasa Kawada omawiał zagadnienia związane z poszerzeniem wzajemnych dotychczasowych relacji łączących Akademię Wojsk Lądowych z The National Defense Academy of Japan. W spotkaniu uczestniczyli Attaché Obrony płk Takashi Suzuki oraz przedstawiciel Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON płk Michał Pawlak.

Przełomowa strategia rozwoju AWL określona przez Rektora-Komendanta, która opiera się na poznawaniu, weryfikacji i implementacji najlepszych światowych rozwiązań organizacyjno-szkoleniowych, determinuje potrzebę poszerzania międzynarodowej współpracy z najlepszymi na świecie uczelniami wojskowymi.

Utworzona w 1952 roku Akademia Bezpieczeństwa Narodowego, którą w 1954 roku przekształcono w Narodową Akademię Obrony w Yokosuka, to jedyna uczelnia wojskowa kształcąca przyszłych oficerów na potrzeby wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej - liderów Japońskich Sił Samoobrony. Narodowa Akademia Obrony w Yokosuka jest prestiżową uczelnią usytuowaną w gronie najlepszych wojskowych ośrodków akademickich na świecie. Usytuowanie to wynika między innymi z powszechnego stosowania w procesie dydaktycznym najnowszych rozwiązań edukacyjno-organizacyjnych i technologicznych, które pozwalają osiągać interesujące zjawisko synergii poznawczej.

Pierwsze kroki do nawiązania współpracy z Narodową Akademię Obrony w Yokosuka zostały już poczynione. W listopadzie 2018 r. na zaproszenie władz akademii podchorążowie AWL: sierż. pchor. Dawid Gańczak i sierż. pchor. Jakub Rybiński wzięli udział w tygodniu międzynarodowym, podczas którego poznali struktury uczelni oraz kulturę japońską. Na przełomie lutego i marca 2019 r. delegacja AWL w składzie: sierż. pchor. Jakub Bajorek i sierż. pchor. Maksymilian Leśniak uczestniczyli w International Cadets' Conference. Głównym celem spotkania było budowanie przyjaznych relacji oraz wymiana poglądów podchorążych z całego świata (m.in. USA, Kanady, Chin, Japonii, Francji, Włoch) nt. międzynarodowego bezpieczeństwa i potencjalnych wyzwań, którym należy sprostać by międzynarodowe środowisko było wolne od zagrożeń, które mogą się przerodzić w stan wojny. Podczas sesji plenarnych dyskutowano na tematy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dla stałego i zrównoważonego globalnego rozwoju. Dyskusje skupiały się także na rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na systemy wspomagania decyzji na polu walki.

Wyniki rozmów z Ambasadorem Japonii w Polsce Jego Ekscelencją Tsukasa Kawada są niezwykle optymistyczne i w nieodległym czasie z pewnością doprowadzą do poszerzenia współpracy z kolejną azjatycką prestiżową uczelnią. Obecnie AWL współpracuje z blisko sześćdziesięcioma ośrodkami akademickimi na całym świecie.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w dniach 23-26.10.2019 r. będzie przebywał z roboczą wizytą w The National Defense Academy of Japan.

Tekst i zdjęcia: AWL