Wizyta Rektora-Komendanta w University of North Georgia

10 zdjęć w galerii
Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka przewodniczył delegacji naszej Uczelni w składzie: Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. współpracy międzynarodowej i protokołu płk dr Krzysztof Klupa oraz Prodziekan ds. wojskowych Wydziału Zarządzania mjr dr Marcin Bielewicz, która złożyła wizytę w University of North Georgia w Dahlonega (UNG).

Uniwersytet w Dahlonega jest pierwszym amerykańskim partnerem WSOWL, z którym podpisaliśmy umowę o współpracy, podczas czerwcowej wizyty Prezydent UNG Pani dr Bonity Jacobs we Wrocławiu.

Wizyta miała na celu zapoznanie się ze strukturą kształcenia w amerykańskim uniwersytecie oraz określenie dalszych kierunków współpracy z naszą Uczelnią. Była także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dotyczących procesu przygotowania dowódców dla wojsk lądowych, a w szczególności kształtowania kompetencji przywódczych u podchorążych.
Ustalone zostały kolejne obszary porozumienia obejmujące: staże naukowe kadry dydaktycznej, współpracę badawczą i wydawniczą. Najnowszym elementem współpracy będzie wspólne publikowanie International Journal of Security Studies, czasopisma o zasięgu międzynarodowym, promującego działalność publicystyczną podchorążych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego.
W ramach podpisanego porozumienia o współpracy, podchorążowie z WSOWL rozpoczną naukę w UNG już w styczniu 2017 roku, natomiast WSOWL będzie gościć kadetów z UNG w ramach letniego semestru międzynarodowego, roku akademickiego 2016/2017.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych rozwija współpracę międzynarodową zarówno w kooperacji ze swoimi partnerami europejskimi, jak i amerykańskimi. Obecnie, poza współpracą z UNG oraz USMA w West Point, Uczelnia prowadzi negocjacje w sprawie porozumień o współpracy z University of Charleston oraz Western Illinois University.
Szersza współpraca z ośrodkami zagranicznymi zapewni podchorążym oraz kadrze dydaktycznej większe możliwości wzbogacania swoich zainteresowań i kompetencji oraz rozwoju zawodowego. Pozwoli większej liczbie uczestniczyć w programach organizowanych przez zagranicznych partnerów WSOWL.


tekst i zdjęcia: AWL