Rektor – Komendant AWL z wizytą w Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt

4 zdjęć w galerii
Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka udał się z 3 – dniową wizytą do Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt. W jej trakcie doszło do spotkania Rektora – Komendanta AWL z Komendantem Terezjańskiej Akademii Wojskowej, gen. dyw. Karlem Pronhagl, podczas którego dyskutowano między innymi o obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy uczelniami, w oparciu o program Erasmus+.

Rektor – Komendant AWL, w trakcie dyskusji, przedstawił przyszłe plany naszej Akademii związane z rozwojem międzynarodowych projektów naukowych, a w szczególności dotyczące tworzenia w AWL laboratorium przywództwa.

Podczas spotkania rozmawiano również o możliwych płaszczyznach współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Na zakończenie wizyty, Rektor – Komendant AWL zaprosił Komendanta Terezjańskiej Akademii Wojskowej do odwiedzenia naszej Akademii w lipcu br.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski
Zdjęcia: TMA