Wizyta byłego Superintendenta Akademii Wojskowej w West Point

13 zdjęć w galerii
W dniach 30 września – 05 października br., przy okazji udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego, w Akademii Wojsk Lądowych przebywała delegacja amerykańska pod przewodnictwem gen. broni. rez. Roberta L. Caslena, poprzedniego Superintendenta Akademii Wojskowej w West Point (USMA). Delegacji towarzyszył Asystent Attaché Wojsk Lądowych USA w Polsce, mjr Andrew Underwood.

W trakcie pobytu w Akademii gen. broni. rez. Robert L. Caslen wygłosił wykład na temat przywództwa, podczas którego sala kina w Akademickim Centrum Kultury pękała w szwach. – Chciałbym abyście zawsze pamiętali, że składowymi prawdziwego lidera są: charakter, posiadane kompetencje oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Jednak z tych trzech składowych najważniejszy jest charakter. Jeśli posiadacie ogromne umiejętności i wiedzę, a nie macie odpowiednio silnego i godnego zaufania charakteru, nie będziecie liderami. Żołnierze są dla społeczeństwa usługodawcą. Gwarantujemy im stabilność i bezpieczeństwo. Nasze relacje opierają się na zaufaniu do nas, a budujemy je dzięki charakterowi. Jeśli stracimy zaufanie przestaniemy być postrzegani jako godni zaufania liderzy – powiedział gen. Caslen podczas swojego wystąpienia.

Na zakończenie wykładu wywiązała się dyskusja pomiędzy prelegentem a słuchaczami, podczas której generał odpowiadał na liczne pytania z sali. Pogratulował również wszystkim wyboru kariery zawodowej i jeszcze raz przypomniał, że jako żołnierze odpowiadamy za bezpieczeństwo obywateli. Życzył także podchorążym powodzenia w przyszłej służbie wojskowej.

Z amerykańskimi gośćmi spotkał się również Rektor – Komendant AWL. Podczas wspólnego spotkania rozmawiano na temat polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Dyskutowano również o różnicach w kształceniu i szkoleniu realizowanym w obu akademiach.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch/kpr. pchor. Kornel Wasilewski