Współpraca Akademii Wojsk Lądowych na arenie międzynarodowej

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki prężnie rozwija współpracę międzynarodową realizowaną głównie z wojskowymi i cywilnymi uczelniami zagranicznymi, na różnych płaszczyznach.

Współpraca międzynarodowa to jeden z ważniejszych filarów rozwoju i budowy marki Akademii Wojsk Lądowych wśród zagranicznych uczelni wojskowych. Ważnym tego elementem jest nasza współpraca z wiodącymi amerykańskimi ośrodkami naukowymi takimi jak: Akademia Wojskowa w West Point, Uniwersytet Północnej Georgii w Dahlonega i Uniwersytet w Charleston.

Kluczowymi elementami naszej aktywności międzynarodowej są wspólne przedsięwzięcia, z partnerami zagranicznymi. Aktywność naukową realizujemy poprzez organizację i udział w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, ale także w ramach innowacyjnych projektów międzynarodowych Partnerstwa Strategicznego, w obszarze wyższego szkolnictwa wojskowego, w którym Akademia jest liderem. Projekt International Military Leadership Academy realizujemy wspólnie z uczelniami wojskowymi z Grecji i Portugalii, a jego celem jest opracowanie wspólnych modułów kształcenia rozwijających kompetencje przywódcze przyszłych oficerów UE.

Podchorążowie uczestniczą z sukcesami w szkoleniach specjalistycznych oraz zawodach sportowych organizowanych dla kadetów zagranicznych w AWL oraz w uczelniach zagranicznych. Wspomnieć tutaj należy o takich inicjatywach jak: Międzynarodowy Kurs Przywództwa Wojskowego, specjalistyczne szkolenia wysokogórskie, Międzynarodowe Mistrzostwa Uczelni Wojskowych o Puchar Rektora-Komendanta AWL, Military Ski Patrol, Winter Survival oraz Italian Raid Commando-Lombardia.

Wielostronna współpraca Akademii Wojsk Lądowych odbywa się również w ramach cyklicznych przedsięwzięć międzynarodowych, z których należy wymienić między innymi: Seminarium Komendantów Europejskich Uczelni Wojskowych (EMACS), Międzynarodowe Wojskowe Forum Akademickie (iMAF), europejską inicjatywę wymiany oficerów (Emilyo), czy Międzynarodowe Sympozjum dotyczące Rozwoju Uczelni Wojskowych (ISoDoMA).

W ramach programu Erasmus+ realizowana jest współpraca z zagranicznymi wojskowymi i cywilnymi uczelniami partnerskimi UE, na podstawie umów dwustronnych, obejmująca wymianę semestralną oraz praktyki dla podchorążych (kadetów) i studentów cywilnych, jak również krótkotrwałą wymianę kadry. AWL jest m.in. organizatorem semestru międzynarodowego w języku angielskim, w każdym roku akademickim. W bieżącym roku planuje się podpisanie kolejnych umów w ramach programu Erasmus+, w tym m.in. z Królewskim College’m Wojskowym w Saint Jean (Kanada) i Uniwersytetem w Stellenbosch (RPA).

Akademia Wojsk Lądowych gości w swoich murach kadetów z Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS), którzy realizują proces kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) w języku angielskim, na kierunku zarządzanie, w specjalności dowodzenie pododdziałami aeromobilnymi. Liczba kadetów KAS studiujących w AWL systematycznie powiększa się, jak również duże zainteresowanie semestrem międzynarodowym realizowanym w murach naszej Akademii jednoznacznie wskazują, że Akademia Wojsk Lądowych jest liczącym się partnerem wśród uczelni zagranicznych.

Uczelnie zagraniczne, z którymi współpracuje AWL

Wojskowe:

 1. United States Military Academy – West Point (USA) https://www.usma.edu/SitePages/Home.aspx 
 2. University of Defence - Brno (Czech Republic) https://www.unob.cz/en/Pages/default.aspx
 3. Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Stefanik - Liptovský Mikuláš (Slovakia) http://www.aos.sk/index_eng.php
 4. The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania – Vilnius (Lithuania) http://www.lka.lt/en/homepage.html
 5. Theresian Military Academy - Wiener Neustadt (Austria) http://www.miles.ac.at/milak/sites/index.php
 6. German Army Officer School – Dresden (Germany) http://www.deutschesheer.de
 7. Military Academy of Saint-Cyr Coetquidan – Guer (France) http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr
 8. Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy – Lviv (Ukraine)
 9. Nicolae Balcescu Land Forces Academy – Sibiu (Romania) https://www.armyacademy.ro/engleza/index.php
 10. Henri Coanda Air Force Academy – Brasov (Romania) http://www.afahc.ro/en/istoric.html
 11. National Defence Academy - Riga (Latvia) http://www.naa.mil.lv/en.aspx 
 12. Estonian National Defence College – Tartu (Estonia) http://www.ksk.edu.ee/en
 13. Royal Military Academy - Breda (Netherlands) https://www.defensie.nl/organisatie/cdc/eenheden/nlda
 14. Royal Military Academy – Brussels (Belgium) http://www.rma.ac.be/en/
 15. Rua Gomes Freire Military Academy – Lisbon (Portugal) http://academiamilitar.pt/
 16. General Military Academy – Zaragoza (Spain) http://www.ejercito.mde.es/en/unidades/Zaragoza/agm/index.html?__locale=en
 17. Vassil Levski NationalMilitary University – Veliko Tarnovo (Bulgaria) http://www.nvu.bg/en
 18. Hellenic Army Academy - Kitsi (Greece) https://sse.army.gr/en
 19. Military Academy Karlberg – Stockholm (Sweden) https://www.forsvarsmakten.se/en/about/organisation/training-units-schools-and-centres/military-academy-karlberg/
 20. Norwegian Defence University College – Oslo (Norway) https://forsvaret.no/en/education-and-training/defence-university-college
 21. Turkish Military Academy - Ankara (Turkey) http://www.kho.edu.tr/eng_mainpage.html
 22. Royal Military College - Saint-Jean (Canada) http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca/index-eng.asp
 23. King Abdul Aziz Military Academy – Riyadh (Saudi Arabia) https://www.kama.edu.sa/Pages/Home.aspx
 24. Imperial Japanese Army Academy
 25. Korea Military Academy – Seoul (South Korea) http://english.kma.ac.kr/

 

Cywilne:

 1. University of North Georgia – Dahlonega (USA) https://ung.edu/
 2. University of Charleston – Charleston (USA) http://www.ucwv.edu/
 3. National University of Public Service – Budapest (Hungary) https://en.uni-nke.hu/
 4. University of Zilina – Zilina (Slovakia) https://www.uniza.sk/
 5. University of Security Management in Kosice – Kosice (Slovakia) https://www.vsbm.sk/
 6. School of Economics and Management in Public Administration Bratislava (Slovakia) www.vsemvs.sk
 7. Varna Free University – Varna (Bulgaria) http://www.vfu.bg/en/
 8. University of Nicosia – Nicosia (Cyprus) https://www.unic.ac.cy/
 9. European University of Cyprus – Nicosia (Cyprus) http://www.euc.ac.cy/
 10. Open University of Cyprus – Latsia (Cyprus) http://www.ouc.ac.cy/
 11. Tallinn University - Tallin (Estonia) https://www.tlu.ee/en
 12. University of Jaen - Jean (Spain) http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index
 13. Vytautas Magnus University – Kaunas (Lithuania) http://www.vdu.lt/en/
 14. Riga Technical University - Riga (Latvia) https://www.rtu.lv/en
 15. Hochschule Zittau/Gorlitz – Zittau/Gorlitz (Germany) https://www.hszg.de/
 16. Universidade do Minho - Braga (Portugal) https://www.uminho.pt/PT
 17. West University of Timisoara – Timisoara (Romania) https://www.uvt.ro/ro/
 18. Charles University in Praha – Praha (Czech Republic) www.cuni.cz
 19. Technical University of Ostrava – Ostrava (Czech Republic) https://www.vsb.cz/en
 20. Alexander Dubcek University of Trencin – Trencin (Slovakia) https://tnuni.sk/aktuality/
 21. Matej Bel University in Banska Bystrica – Banska Bystrica (Slovakia) www.umb.sk
 22. University of Ljubljana – Ljubljana (Slovenia) https://www.uni-lj.si/eng/
 23. Atilim Universitesi – Ankara (Turkey) http://www.atilim.edu.tr/
 24. Suleyman Demirel University – Isparta (Turkey) http://w3.sdu.edu.tr/
 25. University of Cagliari – Cagliari (Italy) https://www.unica.it/unica/
 26. University of Foggia – Foggia (Italy) https://www.unifg.it/
 27. Universita degli Studi di Salerno – Salerno (Italy) http://www.unisa.it/
 28. Plymouth University – Plymouth (Great Britain) https://www.plymouth.ac.uk/
 29. Lviv Polytechnic - Lviv (Ukraine) http://www.lp.edu.ua/en
 30. University of Granada – Granada (Spain) https://www.ugr.es/en/
 31. University of Zadar – Zadar (Croatia) http://www.unizd.hr/
 32. Stellenbosch University – Stellenbosch (South Africa) http://www.sun.ac.za

 

Pomimo znaczącej listy ośrodków z którymi AWL współpracuje, planowane jest nawiązanie współpracy z kolejnymi, w celu zdobywania nowych doświadczeń, które są kluczowe dla rozwoju naszej Akademii i budowy jej międzynarodowej marki.

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski