Uczestnicy konferencji

Udział delegacji AWL w konferencji językowej w Słowenii

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: dr Aleksandra Knapik
W dniach 5-7 kwietnia br. dwuosobowa delegacja Studium Języków Obcych Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Giving Meaning to Military Language poświęconej terminologii wojskowej, organizowanej przez School of Foreign Languages przy Military Schools Centre Ministerstwa Obrony Republiki Słowenii.
Celem konferencji było ułatwienie wymiany doświadczeń oraz zarysowanie kierunków rozwoju dalszych działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem terminologii wojskowej. Pierwszy z tych celów realizowano nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale też zidentyfikowano potrzebę pogłębienia współpracy instytucji opracowujących terminologię z podmiotami odpowiedzialnymi za jej wdrażanie i popularyzowanie w środowiskach wojskowych (w tym przede wszystkim z uczelniami wojskowymi i centrami szkolenia), także na szczeblu krajowym. Udział przedstawicieli natowskich i narodowych instytucji odpowiedzialnych za standaryzację terminologii wojskowej, tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego oraz żołnierzy wykonujących zadania kluczowe dla interoperacyjności sił sojuszniczych pozwolił na głębokie i wieloaspektowe przedstawienie omawianych zagadnień.

Delegacja AWL w składzie: dr Aleksandra Knapik i mgr Jarosław Włodarczyk podzieliła się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami i wynikami badań w wystąpieniach zatytułowanych An Analysys of Military Discourse from the Perspective of Language Functions (dr Knapik) oraz Methods for Dealing with Lexical Gaps in Teaching Military English (mgr Włodarczyk).

Udział w konferencjach jest jednym z zadań realizowanych przez SJO AWL. Ma to na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji, wzbogacanie wiedzy i nabywanie doświadczeń przez nauczycieli, a także wspieranie instytucji edukacyjnych w zaprzyjaźnionych państwach oraz promocję Uczelni i prezentację jej dorobku.

tekst: mgr Jarosław Włodarczyk
zdjęcia: dr Aleksandra Knapik