Spotkanie Grupy Wdrożeniowej Wojskowego Erasmusa

53 spotkanie Grupy Wdrożeniowej Wojskowego Erasmusa (EMILYO) (IG) odbyło się w Brukseli w dniach 21-23 lutego 2022 r.
W spotkaniu wzięły udział dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL oraz mgr Magdalena Hryniewicz, Kierownik Biura Karier i Programu Erasmus.

Grupa Wdrożeniowa (IG) została utworzona w lutym 2009 r. jako zorientowana zadaniowa konfiguracja Zarządu Akademickiego Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony. W jej pracach uczestniczą przedstawiciele ponad 70 uczelni wojskowych z Europy.

Europejska inicjatywa wymiany młodych oficerów inspirowana programem Erasmus+, („wojskowy Erasmus”), to inicjatywa podjęta przez państwa członkowskie Unii Europejskiej mająca na celu rozwój wymiany pomiędzy siłami zbrojnymi przyszłych oficerów wojskowych, ich nauczycieli i instruktorów podczas ich początkowego kształcenia i szkolenia.

W posiedzeniu LoD 9 – Future projects, prowadzonemu przez dr hab. Martę Wincewicz-Bosy, wzięło udział 34 przedstawicieli Uczelni wojskowych. Głównym tematem posiedzenia było omówienie przygotowania projektu Europejskiej Sieci Uniwersytetów Wojskowych (EUROPEAN MILITARY UNIVERSITIES NETWORK- EMUN), dedykowanego European Universities Initiatives project.

W posiedzeniu LoD-7 Finanse the Iniciative uczestniczyła mgr Magdalena Hryniewicz, Kierownik Biura Karier i Programu Erasmus. Podczas spotkania przedstawiono założenia nowego programu Erasmus+ dotyczącego organizacji i finansowania tzw. programów mieszanych (Blended Intensive Programme BiP) oraz możliwości realizacji krótkiej fizycznej mobilność studentów i pracowników w połączeniu z komponentami wirtualnymi.

tekst: Magdalena Hryniewicz
zdjęcia: EMILYO