Podchorążowie AWL wyjadą na studia do Stanów Zjednoczonych

12 zdjęć w galerii
15 września br. w Akademii Wojsk Lądowych odbył się drugi etap procesu rekrutacyjnego, którego celem było wyłonienie podchorążych, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 podejmą naukę na trzech uczelniach w Stanach Zjednoczonych tj. University of North Georgia, United States Military Academy (West Point) oraz Virgin Military Institute w ramach programu Erasmus+.
Podstawą kwalifikacji podchorążych była suma punktów otrzymanych za: średnią ocen uzyskaną za okres studiów poprzedzających wyjazd, wyniki egzaminu językowego TOEFL, miejsce w rankingu kompanijnym, rozmowę rekrutacyjną oraz punkty za dodatkowe kryteria m in. za aktywną działalność w studenckich kołach naukowych lub studenckich kołach zainteresowań, nagrody otrzymane w trakcie studiów oraz pracę na rzecz programu Erasmus+ i innych przedsięwzięć międzynarodowych.

W semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 do uczelni w Stanach Zjednoczonych w celu studiowania wyjedzie 6 podchorążych z IV roku studiów: 3 podchorążych do United States Military Academy (West Point), 2 podchorążych do University of North Georgia oraz 1 podchorąży do Virgin Military Institute.

Celem realizacji projektów mobilnościowych w ramach programu Erasmus+ jest wspieranie, upowszechnianie i promocja międzynarodowej mobilności studentów oraz pracowników uczelni. Wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich w Stanach Zjednoczonych przyczynią się do rozwoju kompetencji studentów w zakresie współpracy i poruszania się w międzynarodowym środowisku wojskowym.

tekst: Magdalena Hryniewicz
zdjęcia: kpt. Roksana Borowska