Inauguracja Semestru Międzynarodowego

10 zdjęć w galerii
W AWL rozpoczął się oficjalnie kolejny już Semestr Międzynarodowy w ramach programu Erasmus+.
W semestrze letnim w AWL studiować będzie 31 studentów z 8 państw: Kanady, Austrii, Belgii, Rumunii, Włoch, Bułgarii, Turcji i Litwy.

Inauguracja Semestru Międzynarodowego AWL 2022 rozpoczęła się od uroczystego przywitania studentów przez Kierownika Biura Karier i Programu Erasmus – panią mgr Magdalenę Hryniewicz wraz z Instytucjonalnym Koordynatorem Programu Erasmus+, dr. Mirosławem Smolarkiem. W spotkaniu uczestniczyli także Prorektor ds. dydaktycznych – ppłk dr Krzysztof Gruca, przedstawiciele Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej oraz Biura Karier i Programu Erasmus, nauczyciele akademiccy, a także studenci zrzeszeni w Sekcji Wymian Międzynarodowych.

Szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej ppłk dr Rafał Niedziela zaznajomił studentów z systemem kształcenia i szkolenia w AWL, następnie przedstawiciel Biura Karier i Programu Erasmus przekazał studentom informacje dotyczące ich obowiązków jako stypendystów Programu oraz ich praw wynikających z Karty Studenta Erasmusa.  Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem na tle pomnika patrona Akademii oraz oprowadzeniem zagranicznych studentów po terenie Uczelni.

Dodatkowym wsparciem dla studentów przyjeżdżających do AWL są członkowie Sekcji Wymian Międzynarodowych (wojskowi i cywilni studenci) i realizowany przez nich Program "Buddy". Dzięki niemu każdy obcokrajowiec otrzymał „swojego” polskiego opiekuna, który będzie mu towarzyszył przez cały pobyt w AWL i wspierał m.in. w kwestiach związanych z przyjazdem do Wrocławia, prezentacją Akademii i jej obiektów dydaktycznych, miasta Wrocławia i jego okolic.

Biuro Karier i Programu Erasmus przygotowało dla studentów zagranicznych również program kulturowy, na który składają się podróże studyjne do miast ważnych historycznie dla Polaków (m.in. Kraków, w tym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warszawa z Centrum Nauki Kopernik czy też Twierdza Srebrna Góra oraz Podziemne Miasto „Osówka”).

W stałej ofercie działań Biura jest także organizacja „International Erasmus Day”, w trakcie którego studenci programu Erasmus+ prezentują swoje uczelnie macierzyste i swoją kulturę, w ramach przygotowanego dla nich polskiego poczęstunku.

Studenci zagraniczni będą uczestniczyć w ponad 18 kursach prowadzonych w języku angielskim przez kadrę dydaktyczną AWL oraz zaproszonych wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich.

tekst: Zuzanna Stańczyk
zdjęcia: Marek Kańtoch