Drużyna AWL na zawodach użyteczno-bojowych SANDHURST 2022

20 zdjęć w galerii
Reprezentacja Akademii Wojsk Lądowych wzięła udział w prestiżowych zawodach użyteczno-bojowych SANDHURST, organizowanych przez Akademię Wojskową West Point w USA, zajmując w nich 19 miejsce na 48 zespołów z całego świata.
Wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poprzedzony był dużym wysiłkiem naszych zawodników podczas przygotowań jeszcze w Polsce. Podchorążowie ciężko trenowali m.in. w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie pod okiem kierownika drużyny mjr. Tomasza Szulca oraz kpt. Emila Kamińskiego.

Podchorążowie AWL rywalizowali podczas zawodów z drużynami z takich państw jak: Wielka Brytania, Kanada, Australia, Meksyk, Chile, Włochy, Korea, Brazylia, Grecja, Dania oraz drużynami z uczelni wojskowych USA, w tym kadetów z Akademii West Point. Skład reprezentacji AWL to podchorążowie: Maciej Glapiak, Jakub Szczuka, Paweł Tarkowski, Nikodem Zyśk, Michał Mistela, Stanisław Rapnicki, Emilia Zawadzka, Bruno Bonisławski, Michał Franczak, Szymon Gużkowski.

Pierwszego dnia zmagań, podczas ponad 12-godzinnej pętli taktycznej, zawodnicy pokonali ponad 20 kilometrów w pełnym oporządzeniu z bronią oraz z ważącym 16 kg plecakiem. Na poszczególnych stacjach musieli zmierzyć się z zadaniami, które przygotowali dla nich organizatorzy. Było to między innymi: udzielanie pomocy medycznej rannemu wraz z realizacją procedury Medevac, przepychanie pojazdu typu HUMVEE, pokonanie akwenu wodnego przy wykorzystaniu pontonu typu Zodiac, realizacja procedury Call For Fire, bieg w masce przeciwgazowej, a także szereg konkurencji wytrzymałościowych i szybkościowych bazujących na sile i motoryce podchorążych.

Po realizacji pętli taktycznej uczestnicy zawodów mieli do pokonania 12-kilometrowy odcinek marszu w warunkach ograniczonej widoczności przy wykorzystaniu mapy i kompasu. Zawody rozgrywano w bardzo zróżnicowanym środowisku. Trasa przebiegała w terenie podmokłym, a czasami wręcz bagnistym. Do pokonania były strome podejścia pośród rozlicznych wzgórz otaczających West Point.

Po pierwszym dniu zawodów, na 48 drużyn, nasi podchorążowie uplasowali się 8 pozycji, co niewątpliwie jest bardzo dobrym wynikiem. Całość zmagań w ramach pierwszego dnia zakończyła się po godzinie 22.00.

Po nocy spędzonej w warunkach poligonowych i krótkiej regeneracji zawodnicy przystąpili do decydującego dnia zawodów. Zmagania rozpoczęli od rywalizacji na torze przeszkód. Następnie realizowane były: strzelania z karabinka M4, granatnika M320 i pistoletu M17. Zawody zakończyły się konkurencją, podczas której drużyna musiała wykonać szereg ćwiczeń fizycznych połączonych ze strzelaniem z ASG i rzutem granatem.

Każde zadanie do wykonania było precyzyjnie opisane we „FRAGORD” (rozkazie bojowym), który dowódca zespołu otrzymywał na punkcie i w ciągu 3 minut miał go przeczytać i na podstawie tego zaplanować działanie. Instruktorzy sprawdzali każdy zespół wg kryteriów, na które składały się m.in.: wytrzymałość, precyzja, szybkość, umiejętność dowodzenia i zachowanie zespołu. Kierownicy zespołów mogli jedynie obserwować zmagania drużyn i dopingować je w wyznaczonych przez organizatorów miejscach.

Ostatecznie reprezentacja AWL zajęła 19 miejsce na 48 drużyn. W klasyfikacji międzynarodowej wśród 15 zespołów uplasowaliśmy się na miejscu 5.


czas: 10 min. 25 sek.


czas: 12 min. 12 sek.

tekst i zdjęcia: mjr Tomasz Szulc, kpt. Emil Kamiński