AWL na Międzynarodowym Wojskowym Forum Uczelni Mundurowych – iMAF 2021

2 zdjęć w galerii
W dniach 20-23 września br. delegacja Akademii Wojsk Lądowych w składzie: Prorektor ds. Studenckich dr Aneta Kazanecka, Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ dr Mirosław Smolarek, Kierownik Laboratorium Przywództwa ppłk dr Piotr Pietrakowski oraz Kierownik Biura Karier i Programu Erasmus mgr Magdalena Hryniewicz uczestniczyła w Międzynarodowym Wojskowym Forum Uczelni Mundurowych – iMAF 2021, które odbyło się w Akademii Wojskowej w Lizbonie.
W Międzynarodowym Wojskowym Forum Akademickim – iMAF 2021 udział wzięło ponad 70 osób, reprezentujących 30 uczelni wyższych, w skład których wchodzili oficerowie Sił Zbrojnych z 16 krajów Europy. Głównym celem wydarzenia było wzmocnienie współpracy między wojskowymi instytucjami szkolnictwa wyższego w dziedzinie edukacji, a w szczególności zidentyfikowanie i zmniejszenie barier, które mogą przeciwstawiać się swobodnej mobilności wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych oficerów, ich nauczycieli i instruktorów między europejskimi wojskowymi uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi. Podczas tegorocznego forum wykład na temat działalności Laboratorium Przywództwa w Akademii Wojsk Lądowych przeprowadził ppłk dr Piotr Pietrakowski.

IMAF to działające od 2014 roku najważniejsze europejskie forum dyskusyjne mające na celu wspieranie rzeczywistych problemów instytucji edukacji wojskowej - poprzez zwiększanie liczby wymian (w tym organizacji całych semestrów międzynarodowych), wzajemne uznawanie wyników wymiany szkoleń, większe wykorzystanie mobilności jakie oferuje program Erasmus+ dla studentów i kadry uczelni, otwieranie krajowych możliwości edukacyjnych dla młodych europejskich oficerów.

tekst: mgr Magdalena Hryniewicz
zdjęcia: AWL