Kolejny transport artykułów w celu pomocy walczącej Ukrainie

8 zdjęć w galerii
Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych i Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrealizowali kolejny transport artykułów medycznych, żywnościowych oraz odzieży taktycznej w celu pomocy walczącej Ukrainie.
Wyjazd był zwieńczeniem wielu akcji trwających od początku konfliktu. Środki finansowe zebrane podczas Charytatywnego Balu Podchorążego AWL oraz przez podchorążych z Łodzi zostały przeznaczone na zakup środków opatrunkowych (opatrunków hydrożelowych, bandaży, opatrunków na oparzenia), artykułów medycznych (igieł do odbarczania odmy, rurek nosowo-gardłowych), staz taktycznych CAT, testów przyłóżkowych na grupę krwi, a także rękawiczek jałowych i innych materiałów ochrony indywidualnej. W sumie kwota jaka została spożytkowana na ten szczytny cel to ponad 20 tysięcy złotych.

Akcję wsparli studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samorząd Studentów UM w Łodzi, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi oraz podchorążowie AWL i WCKMed.

http://www.pedkat.pl/1562-misja-specjalna

tekst: sierż. pchor. Anna Mandziuk
zdjęcia: AWL, WCKMed