„Akademia Wojsk Lądowych to bardzo silna marka” – Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

44 zdjęć w galerii
– Akademia Wojsk Lądowych to bardzo silna marka – to uczelnia, która jest darzona szacunkiem – absolwenci Akademii Wojsk Lądowych należą do elity Wojska Polskiego. To uczelnia, która się rozwija ale także nawiązuję do najlepszych tradycji edukacji wojskowej, polskiej edukacji wojskowej – powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Wojsk Lądowych.
- Moim zadaniem jako Ministra Obrony Narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze - i to dzieje się. Z roku na rok limit przyjęć na Akademie Wojsk Lądowych jest wyższy - mówił Minister Mariusz Błaszczak. Szef MON zwrócił uwagę, że AWL to uczelnia, która kształci ludzi wyjątkowych, którzy swą przyszłość wiążą przede wszystkim z dowodzeniem – flagowym kierunkiem na uczelni. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że poziom kształcenia Akademii jest bardzo wysoki, świadczy o tym ilość podchorążych, którzy dotrwali do końca studiów pokazując tym samym swoją determinację w dążeniu do celu.

O nieustannie rosnącym prestiżu świadczy duża liczba młodych ludzi interesujących się ofertą edukacyjną i w efekcie zabiegających o podjęcie studiów, postrzegając Akademię, jako prestiżowy ośrodek akademicki. W tym roku w uczelni naukę rozpoczęło 365 podchorążych, 150 podchorążych w ramach Kolegium Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi oraz ponad 220 studentów cywilnych.

W inauguracji wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni.

Do studentów zwrócił się Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Diariusz Skorupka: - Studia w AWL to duży wysiłek i poważne wyzwania. Najwytrwalsi z Was za pięć lat spotkają się na placu apelowym, jako oficerowie Wojska Polskiego. Aby osiągnąć ten cel musicie pracować nad rozwojem waszej wiedzy merytorycznej oraz wzmacniać odporność fizyczną i psychiczną. Pamiętajcie, że nie oczekujemy od Was recenzowania rzeczywistości, a zmiany tej rzeczywistości na lepszą. Działamy jako jedna drużyna, w której nauczyciele akademiccy, dowódcy i podchorążowie realizują zadania w jednym celu.

Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur".

Na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło wiele listów z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Wśród nich listy od zaprzyjaźnionych uczelni partnerskich z całego świata, m.in. amerykańskiej West Point czy National Defense Academy of Japan.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy odczytał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. – Nowoczesna i dobrze wyposażona armia to fundament, który pozwoli nam skutecznie strzec i bronić naszych granic oraz dobrze wywiązywać się z sojuszniczych zobowiązań. Jest to cel, którego nie sposób osiągnąć bez znakomicie przygotowanej kadry dowódczej. Dlatego z wdzięcznością i satysfakcją odnotowuje fakt, że Akademia Wojsk Lądowych jest miejscem, gdzie podchorążowie i studenci zdobywają najlepszą możliwą wiedzę i czerpią z najlepszych wzorców w dziedzinie dowodzenia i zarzadzania, stają się godnymi kontynuatorami tradycji polskiego oręża i myśli wojennej generała Tadeusza Kościuszki.

List od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski: - Inauguracja nowego roku akademickiego to wyjątkowe święto całej społeczności uczelnianej. To otwarcie nowego etapu w życiu studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów, a także nowe perspektywy dla starszych roczników i wykładowców. To także szansa na kolejne inicjatywy i nowatorskie przedsięwzięcia.

Głos w imieniu studentów zabrała Wiceprzewodniczącego Samorządu Studenckiego plut. pchor. Patrycja Borucka, która pogratulował kolegom wyboru Akademii Wojsk Lądowych oraz przedstawiła możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań w ramach uczelnianych organizacjach studenckich.

Wykład inauguracyjny „Przyszłe konflikty zbrojne" wygłosił płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski, Dyrektor Instytutu Dowodzenia AWL.

W AWL studiuje blisko 1500 studentów wojskowych i 600 studentów cywilnych. W tym roku akademickim studenci cywilni rozpoczną naukę na nowym kierunku informatyka, a studenci wojskowi na kierunku dowodzenie w ramach jednolitych studiów magisterskich.


 

 
*****

Po zakończeniu inauguracji roku akademickiego została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Władysława Stasiaka, który swoje zawodowe życie poświęcił służbie na rzecz administracji rządowej i samorządowej. - Władysław Stasiak jest wciąż inspiracją dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą służyć Polsce. Miałem to szczęście, poznać i współpracować z Władysławem Stasiakiem. Pracowaliśmy wspólnie w drużynie Lecha Kaczyńskiego. Jego praca była służbą dla Polski – powiedział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Z inicjatywy Przewodniczącego Senat Akademii Wojsk Lądowych jednogłośnie przyjął uchwałę o nadaniu imienia Władysława Augustyna Stasiaka reprezentacyjnemu budynkowi dydaktycznemu w AWL, co w naturalny sposób wiązało się z utrwaleniem pamięci o tej wybitnej postaci odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Pani Barbara Stasiak podziękowała za inicjatywę patronatu oraz za pamięć o jej zmarłym mężu. Wspominając Go podkreśliła, że był człowiekiem służby publicznej, a bardzo wysokie stanowiska, które piastował, nigdy nie traktował jako elementu prestiżu czy ambicji: - Zawsze były dla niego możliwością czynienia dobra dla publicznego dobra. I tak można żyć i tak życie może wyglądać. Mówię to też do studentów i podchorążych, którzy są na początku swego życia i chcą je poświęcić służbie publicznej. Jeśli będziecie potrzebowali jakiejś inspiracji czy odpowiedzi, spójrzcie proszę na życie Władysława Stasiaka. On jeszcze teraz może wam dużo powiedzieć – podkreśliła.


tekst: MON/AWL
zdjęcia: Marek Kańtoch, plut. pchor. Kornel Wasilewski, st. szer. Wojciech Król/CO MON
 
*****
 
Zgodnie z tradycją rektorzy jedenastu wrocławskich uczelni publicznych wspólnie zainaugurowali rok akademicki. W związku z epidemią koronawirusa nie odbył się chóralny „Gaudeamus” pod pomnikiem Fredry w Rynku.

W tym roku spotkanie miało kameralny charakter. W Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego spotkali się rektorzy uczelni publicznych, przedstawiciele profesury i studentów.

tekst: Joanna Leja/www.wroclaw.pl
zdjęcia: Marek Kańtoch, plut. pchor. Kornel Wasilewski

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W MEDIACH 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - odsłonięcie tablicy w budynku dydaktycznym
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/8897,Wladyslaw-Stasiak-patronem-budynku-dydaktycznego-Akademii-Wojsk-Ladowych.html

Teleexpress Extra 30.09.2020 czas: 0 min. 45 sek.

https://www.tvp.info/49796232/30092020-1715/program-teleexpress-extra,odc-2401

Panorama TVP2 30.09.2020 czas: 18min. 10 sek.
https://panorama.tvp.pl/49796064/30092020-1800

Fakty TVP3 Wrocław 30.09.2020
https://wroclaw.tvp.pl/50114848/30092020-1830 godz. 18.30
czas 3 min. 40 sek. - Inauguracja Środowiskowa Uczelni Wrocławia z udziałem Rektora-Komendanta AWL
czas 5 min. 40 sek. - Inauguracja w AWL

https://wroclaw.tvp.pl/50114908/30092020-2130 godz. 21.00 czas: 3 min. 11 sek.

Fakty o Poranku TVP3 Wrocław 30.09.2020 czas: 36 min. 30 sek.
https://wroclaw.tvp.pl/50106966/30092020

TVP3 Wrocław - odsłonięcie tablicy w budynku dydaktycznym 
https://wroclaw.tvp.pl/50112027/wladyslaw-stasiak-zostal-patronem-budynku-dydaktycznego-awl

Radio Maryja
https://www.radiomaryja.pl/informacje/min-m-blaszczak-zainaugurowal-rok-akademicki-wroclawskiej-akademii-wojsk-ladowych/

Polska Zbrojna
http://www.polska-zbrojna.pl/Home/ArticleShow/32330

Agencja East News (galeria foto)
https://www.eastnews.pl/en/pictures/subject/1350938/inauguracja-roku-akademickiego-w-akademii-wojsk-ladowych

Polskie Radio24
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2592712,Szef-MON-moim-zadaniem-jest-by-Wojsko-Polskie-bylo-liczniejsze-i-to-sie-dzieje

Dla Studenta.pl (galeria foto)

https://wroclaw.dlastudenta.pl/studia/wydarzenie/wydarzenia-inne,inauguracja-roku-akademickiego-2020-2021-w-akademii-wojsk-ladowych,179580.html

Wojsko News
https://www.wojskonews.pl/article,blaszczak_wojsko_ladowe_musi_byc_liczniejsze.html

Agencja Foto Reporter
https://www.reporterpoland.pl/pictures/subject/id/01150931/section/news/

Polska Agencja Prasowa
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C726692%2Cblaszczak-moim-zadaniem-jest-wojsko-polskie-bylo-liczniejsze-i-sie-dzieje

Niedziela.pl
https://www.niedziela.pl/artykul/58921/Blaszczak-moim-zadaniem-jest-by-Wojsko

Niezalezna.pl 
https://niezalezna.pl/354918-blaszczak-wojsko-ladowe-musi-byc-liczniejsze

WNP.pl
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/blaszczak-moim-zadaniem-jest-by-wojsko-polskie-bylo-liczniejsze-i-to-sie-dzieje,98904.html

Tuwroclaw.pl
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,minister-blaszczak-na-inauguracji-roku-wroclawskiej-uczelni-to-bardzo-silna-marka-zdjecia,wia5-3277-56886.html

Doba.pl
https://doba.pl/wroclaw/artykul/inauguracja-roku-akademickiego-w-awl/30866/48

Galeria Newsello

http://galerie.newsello.pl/galeria/wroclaw-inauguracja-roku-akademickiego-we-wroclawskiej-akademii-wojsk-ladowych,1894,1,a757c.html