Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa

8 zdjęć w galerii
W piątek, 21 grudnia br. w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa.
- Spotykamy się dziś, by uhonorować Tych, którzy służąc Ojczyźnie w realiach współczesnych zobowiązań polskiej armii, wynikających z traktatów i paktów międzynarodowych, ponieśli ofiarę najwyższą – ofiarę życia - powiedział pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL prorektor ds. dydaktycznych płk dr inż. Jacek NARLOCH.

Wybrana data to najtragiczniejszy dla polskiego wojska dzień w jego najnowszej historii. W ten sposób uhonorowano pięciu żołnierzy 20. Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc, którzy 21 grudnia 2011 roku zginęli w wybuchu miny pułapki w Afganistanie.

Wśród 66 żołnierzy poległych w trakcie działań bojowych w Iraku i Afganistanie jest siedmiu absolwentów naszej Uczelni:
  • por. Piotr MAZUREK – zginął 12.09.2004 r.
  • por. Daniel RÓŻYŃSKI – zginął 12.09.2004 r.
  • por. Łukasz KUROWSKI – zginął 14.08 2007 r.
  • por. Robert MARCZEWSKI – zginął 20.06.2008 r.
  • kpt. Sławomir STRÓŻAK – zginął 08.05.2004 r.
  • kpt. Daniel AMBROZIŃSKI – zginął 10.08.2009 r.
  • mjr Krzysztof WOŹNIAK – zginął 23.01.2013 r.

Zgromadzona na placu apelowym kadra, pracownicy resortu obrony narodowej i podchorążowie AWL minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich żołnierzy polskich poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.
W trakcie uroczystości odczytany został również Apel Poległych, a kompania honorowa Uczelni oddała salwę honorową. Całość zakończyła defilada pododdziałów szkolnych uczestniczących w uroczystej zbiórce.

Tekst: ppłk dr Rafał Niedziela.
Zdjęcia:  kpr. pchor. Adrian Jastrowicz, st. szer. pchor. Patrycja Piekarska.