Wręczenie Nagrody IPN „Świadek Historii”

3 zdjęć w galerii
Kapituła Nagrody Świadek Historii na czele z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosławem Szarkiem 15 października 2020 r. przyznała nagrodę honorową „Świadek Historii”.
Sześć nagród przyznano osobom i instytucjom z Dolnego Śląska, które mają wybitne zasługi dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierają od lat działania Instytutu Pamięci Narodowej.

Ze względu na sytuację pandemiczną uroczystość wręczenia nagrody została przełożona na rok 2021.

Dolnośląskim laureatem Nagrody IPN „Świadek Historii” za rok 2020 został Dziekan Wydziału Zarządzania AWL ppłk dr Józef Ledzianowski - od lat zaangażowany w upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o bohaterach wojny obronnej 1939 r. przez podchorążych AWL. Kierownik i opiekun projektu „Wytyczno – pierwszy Katyń. Odnalezienie i upamiętnienie mogił żołnierzy Wojska Polskiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza”. Efektem badań terenowych, prowadzonych przez ppłk. Ledzianowskiego jest odkrycie pięciu mogił zbiorowych z 1939 r., w których odnaleziono szczątki 300 osób, w tym żołnierzy KOP-u.

Nagroda została wręczona przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka podczas uroczystej gali w środę 9 czerwca, w Sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek podziękował wszystkim wyróżnionym za ich wkład w działania upowszechniające naszą historię i za pomoc w realizacji misji Instytutu Pamięci Narodowej.

*****

„Świadek Historii” to honorowe wyróżnienie ustanowione w 2009 r. i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. 

tekst i zdjęcia: IPN Wrocław