Wizyta delegacji z Akademii Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu

3 zdjęć w galerii
W dniach 14-15 czerwca 2022 r. w Akademia Wojsk Lądowych gościła delegację kadry kierowniczej i nauczycieli akademickich z Akademii Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu. Wizyta obyła się z inicjatywy słowackiej uczelni wojskowej, planującej rozwój w swoich strukturach jednostki dydaktyczno-naukowej zajmującej się przywództwem w wojsku.
Zasadniczym celem wizyty było zapoznanie z dorobkiem i doświadczeniami Akademii Wojsk Lądowych w problematyce rozwoju przywództwa oraz określenie możliwości implementacji niektórych rozwiązań w systemie szkolenia i kształcenia sił zbrojnych Słowacji.

Delegację powitał Dyrektor Instytutu Przywództwa dr hab. Norbert Świętochowski, zapoznając ją z historią i dorobkiem Uczelni, podkreślając jak ważną misją Akademii Wojsk Lądowych jest kształtowanie kompetencji przywódczych studentów wojskowych i cywilnych. W dalszej części wizyty Dyrektor przedstawił strategię i zadania Instytutu Przywództwa, jako samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej, wskazując zasadnicze przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Istotną częścią pierwszego dnia wizyty był pokaz bazy dydaktyczno-naukowej. Możliwości wykorzystania Laboratorium Przywództwa w badaniach naukowych przedstawił Kierownik Zakładu Analiz i Badań Społecznych dr Gustaw Michalewski. Natomiast innowacyjne rozwiązania w szkoleniu, związane z nowo otwartym Ośrodkiem kształtowania kompetencji dowódczych (Tor Lider), przedstawił mł. chor. Tomasz Stefański, Instruktor Instytutu Przywództwa.

W dalszej części wizyty odbyła się narada szkoleniowa, podczas której zapoznano delegację z założeniami AWL Leader Development System i programami studiów w zakresie przywództwa. Goście mieli także możliwość uczestnictwa w warsztatach naukowych poświęconych nowym metodom i sposobom realizacji zajęć praktycznych prowadzonych przez mjr. dr. Artura Zielichowskiego, Kierownika Zakładu Teorii Przywództwa.

Podczas rozmów poruszano wiele zagadnień dotyczących kształcenia, badań naukowych, organizacji funkcjonowania Instytutu, a także możliwości rozbudowy bazy dydaktycznej w Uczelniach. Określono plany dalszej współpracy i koordynacji wysiłków związanych z dalszym rozwojem naukowym i dydaktycznym. Kadra Instytutu Przywództwa otrzymała zaproszenie do realizacji warsztatów w słowackiej uczelni w październiku 2022 r.

tekst: dr hab. Norbert Świętochowski
zdjęcia: Instytut Przywództwa