Udział Sekcji Działań Bojowych w grze taktycznej „ANODA III – NOC”

5 zdjęć w galerii
Członkowie Sekcji Działań Bojowych wzięli udział w grze taktycznej organizowanej przez Sekcję PRO MIWO PRASZKA o kryptonimie „ANODA III - NOC”.
Sekcja Działań Bojowych wystawiła siedmioosobową drużynę, która działała jako patrol zadaniowy.

Do jej zadań należało: prowadzenie działań patrolowych, obserwacja, nawigacja, przenikanie, wykonywanie zadań na punktach zadaniowych (np. składanie meldunków sytuacyjnych, MEDEVAC), procedura CFF.

Głównym wyzwaniem podczas prowadzenia działań była nawigacja przy mocno ograniczonej widoczności, w nieznanym terenie przy trudnych zimowych warunkach atmosferycznych oraz unikanie wykrycia przez patrole pościgowe, które działały na całym obszarze gry przy użyciu pojazdów terenowych.

W skład drużyny Sekcji Działań Bojowych weszli podchorążowie 21., 23. i 24. kompanii szkolnych:
  • pchor. Przemysław Michalewski - dowódca drużyny,
  • pchor. Michał Rost – radiooperator,
  • pchor. Dawid Bulwan – nawigator,
  • pchor. Jakub Kołodziej - dowódca sekcji,
  • pchor. Michał Daszkiewicz – strzelec,
  • pchor. Konrad Wychadanczuk – strzelec,
  • pchor. Maciej Antoniak - pomocnik nawigatora.

tekst: Sekcja Działań Bojowych AWL
zdjęcia: miwopraszka.com