„... przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej...”

30 zdjęć w galerii
Na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – korpusów osobowych: medycznego, sprawiedliwości i obsługi prawnej, żandarmerii wojskowej oraz słuchaczy 12-miesięcznego Studium Oficerskiego.
Drodzy Podchorążowie, to początek Waszej żołnierskiej drogi. Wypowiedziane słowa roty przysięgi wojskowej włączą Was w poczet Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i będą dla Was jednym z najważniejszych zobowiązań złożonych Ojczyźnie (…) Współczesna armia potrzebuje ludzi z charakterem i inicjatywą, którzy z własnej woli z pełną świadomością podejmują wyzwania. Potrzebuje ludzi z entuzjazmem, którzy nie boją się samodzielnego podejmowania trudnych decyzji. Potrzebuje ludzi takich jak Wy! – powiedział Rektor- Komendant AWL płk dr hab. Piotr Płonka.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan AWL ks. mjr Maksymilian Jezierski.

Przysięgą na sztandar oraz listem gratulacyjnym za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego wyróżnieni zostali: szer. pchor. rez. Wojciech Kopczyński, szer. pchor. rez. Sylwester Mularczyk, szer. pchor. Wiktor Ciachera, szer. pchor. Ewelina Ściuba.

Do uczestników uroczystości, w imieniu składających przysięgę wojskową, zwróciła się szer. pchor. rez. Aleksandra Grąbczewska – Dzisiaj staliśmy się spadkobiercami bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno-bojowych Naszego Narodu. Jesteśmy dumni, że stoimy na straży dewizy: Bóg, Honor, Ojczyzna. Te trzy słowa stanowią dla nas wzorzec do postępowania jako obywatel w mundurze.

Słuchacze i podchorążowie od drugiej połowy września biorą udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali udział w szeregu zajęć teoretycznych. Już wkrótce czeka ich egzamin praktyczny, po którym rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.

*****

7 października br., w Akademickim Centrum Kultury, odbyła się msza święta w intencji przysięgających. Mszę celebrował kapelan AWL ks. mjr. Maksymilian Jezierski.

Podczas kazania pogratulował decyzji o poświęceniu się służbie dla dobra Ojczyzny. Zwrócił uwagę, że życie wojskowe i dążenie do celu wymaga wytrwałości i samodyscypliny. - Niejednokrotnie, na drodze do spełnienia życiowych i wojskowych marzeń, zdarzają się chwile słabości i momenty próby. I to właśnie wtedy bardzo ważne jest zaufanie Bogu i wiara, że to wszystko ma nas zahartować i przygotować na dużo większe wyzwania - powiedział kapelan AWL.
tekst: AWL
zdjęcia: st. chor. sztab. Wiesław Borsuk, Marek Kańtoch