Przedstawiciele USA oraz RPA w Akademii Wojsk Lądowych

9 zdjęć w galerii
W dniach 6 - 10.06.2022 r. podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych oraz kadeci i studenci zagraniczni przebywający na AWL w ramach Semestru Międzynarodowego 2022 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dydaktyków University of North Georgia z USA oraz University of Stellenbosch z RPA w ramach programu Erasmus+.
Studenci przez cały tydzień intensywnej nauki, prowadzonej przez wykładowców: dr. Edwarda Mienie z UNG oraz ppłk dr Sonję Els i dr. Ivana Henrico z University of Stellenbosch, zaznajamiali się z zagadnieniami: cyberoperacje w wymiarze strategicznym, cyberwojna, studia przypadków w HUMINT, prawo wojskowe, jurysdykcja sądów wojskowych, śledztwa wojskowe, teledetekcja, pozyskiwanie danych geoprzestrzennych, wojskowa analiza terenu.

Dzięki współpracy z University of North Georgia AWL od 2016 rok zrealizowała wiele wymian pracowników, nauczycieli akademickich i podchorążych. Z Uniwersytetem w Stellenbosch z RPA Akademia nawiązała współpracę w 2019 roku, w przyszłości planuje rozpoczęcie wymiany między studentami i podchorążymi obu uczelni.

tekst: Zuzanna Stańczyk
zdjęcia: BKiPE