Nowy Rektor - Komendant Akademii Wojsk Lądowych

19 zdjęć w galerii
- Renomę każdej uczelni buduje się latami. To dzięki systematycznej, ciężkiej pracy pokoleń naszych pracowników nasza Uczelnia uznawana jest nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie.
Budowanie renomy to proces ciągły. Dlatego pragnę podziękować wszystkich tym, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tym procesie. Patriotyzm, oddanie Ojczyźnie, poświecenie służbie, poszukiwanie nowych rozwiązań, troska o rozwój własny oraz naszych podwładnych to kierunek naszych wspólnych działań – powiedział  płk dr hab. Piotr Płonka podczas ceremonii przekazania obowiązków Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych.

Uroczystość odbyła się 30 września 2021 r. w Akademii Wojsk Lądowych. W obecności Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Jakuba Mykowskiego obowiązki Rektora - Komendanta AWL przekazał gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który kierował Uczelnią  przez ostatnie 6 lat. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył na to stanowisko płk. dr. hab. Piotra Płonkę.

Najważniejszym punktem uroczystości była ceremonia symbolicznego przekazania sztandaru Akademii Wojsk Lądowych nowemu Rektorowi - Komendantowi. 

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podziękował kadrze dydaktycznej, kadrze dowódczej, administracji oraz podchorążym i studentom cywilnym za wspólną realizację projektu jakim jest budowa Akademii Wojsk Lądowych.

Zwracając się do podchorążych gen. bryg. Skorupka powiedział: - Budujcie swoją wiedzę, budujcie siebie. Za chwilę będziecie się tą wiedzę i umiejętnościami dzielić z innymi. Siły Zbrojne potrzebują liderów, pracujcie ciężko aby nimi być. Głęboko w to wierzę, że Wam to się uda.

- Obejmując obowiązki Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych mam poczucie ogromnego zaufania przełożonych i doznanego zaszczytu, a jednocześnie ciążącego na mnie obowiązku – powiedział nowy Rektor-Komendant płk dr hab. Piotr Płonka. Podziękował również gen. Skorupce za słowa wsparcia i sympatii: – Wiem, że nie jest łatwo oddać coś co budowało się i nad czym czuwało się przez ostatnie 6 lat. Cieszę się, że tak wiele zostało zrealizowane.

- Każda uczelnia wojskowa musi, nie tylko kształcić, ale również wychowywać, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach – powiedział w swoim przemówieniu płk Płonka - Rolą Akademii Wojsk Lądowych jest kształcenie kadry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie oficerskim, której oprócz wiedzy, umiejętności powinniśmy kształtować wartości etyczne. Ambicją naszej Uczelni powinno być to, aby bagaż wiedzy z jaką będą opuszczać mury Akademii nasi absolwenci mógł być wykorzystany do praktycznej realizacji przez nich zadań na zajmowanych stanowiskach. Elitarność nie zależy tylko od miejsca i wyposażenia, ale od ludzi. To ludzie są skarbem tej Uczelni i oni przydają blasku. Jestem pewny, że z taką kadrą będziemy w stanie spełnić misję Uczelni, będziemy w stanie realizować zadania na takim poziomie na jakim oczekuje od nas Ojczyzna oraz Społeczeństwo.

Nowy Rektor-Komendant zobowiązał się uczynić wszystko, aby zarówno on, kadra i studenci w każdym słowie i działaniu byli odzwierciedleniem kościuszkowskich cnót. Zapewnił, że wspólnie ze społecznością Akademii zrobi wszystko, aby wychowankowie AWL spełniali zawsze na najwyższym poziomie pokładanie w nich oczekiwania. Wyraził również przekonanie, że stworzy wraz z kadrą, pracownikami i studentami, dla dobra Ojczyny i Sił Zbrojnych, twardy, silny i zgodny w działaniu zespół.

- Zrobię wszystko, aby Państwa nie zwieść. Mam jednak świadomość ze bez Waszego wsparcia będzie to niemożliwe, proszę abyście mi w tym pomogli – zakończył płk. dr hab. Piotr Płonka.


tekst: AWL
zdjęcia: Marek Kańtoch