AWL nawiązała współpracę z Politechniką Świętokrzyską

4 zdjęć w galerii
Akademia Wojsk Lądowych i Politechnika Świętokrzyska nawiązały współpracę na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu.
- Łączymy potencjały naukowe, aby jeszcze sprawniej i lepiej wykorzystać nasze nowoczesne zaplecze laboratoryjne. Wkrótce wyznaczymy kierunek wspólnych badań – mówi prof. Zbigniew Koruba, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

W pierwszej kolejności skorzystają studenci i pracownicy, którzy będą mogli odbywać praktyki i staże.

Umowę podpisali w Kielcach Rektorzy obu Uczelni: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz prof. Zbigniew Koruba.

tekst i zdjęcia: Politechnika Świętokrzyska