Akcja poszukiwawczo-ratownicza w rejonie górskim

16 zdjęć w galerii
" (…) jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat.”
To sentencja przyświecająca studentom AWL podczas szkolenia dotyczącego akcji poszukiwawczo-ratowniczych w rejonie górskim, które odbyło się w Szklarskiej Porębie.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowego Koła Mediów i Komunikacji Społecznej zdobyli bezcenną wiedzę podczas prowadzonych manewrów mających na celu ratowanie ludzkiego życia na górskim szlaku.

Głównym punktem szkolenia przeprowadzonym przez Grupę Karkonoską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego była realizacja zadań́ poszukiwawczo-ratowniczych oraz udoskonalanie podstawowych technik i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Podchorążowie oraz studenci cywilni uczestniczyli również w warsztatach na temat komunikacji społecznej, podczas których zgłębiali wiedzę na temat  ludzkiego zachowania oraz kształtowanie zdolności w tym zakresie, zgodnie ze słowami James'a Humes'a: "Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa".

Głodni wiedzy i zdobywania umiejętności, członkowie Kół mają na celowniku kolejne przedsięwzięcia, które pozwolą im zdobyć nowe doświadczenia.

tekst i zdjęcia: Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowego Koła Mediów i Komunikacji Społecznej