Odznaczeni medalami przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego

13 zdjęć w galerii
W poniedziałek 31 maja br. Biskup Polowy Wojska Polskiego Jego Ekscelencja gen. bryg. dr Józef Guzdek odznaczył zasłużonych dla duszpasterstwa wojskowego.
W dniu uroczystych obchodów 24. rocznicy V pielgrzymki do Ojczyzny Świętego Jana Pawła II, podczas której dokonał poświęcenia odbudowanego kościoła oraz 18. rocznicy podniesienia świątyni do godności Bazyliki Mniejszej Mszy św. w Kościele Garnizonowym przewodniczył Biskup Polowy WP.

Przy tej okazji uhonorował medalami:
  • Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki za szczególne zasługi i współpracę z Ordynariatem Polowym: Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę, Prorektora ds. Wojskowych płk. dr. inż. Jacka Narlocha, Prorektora ds. Dydaktycznych płk. dypl. Krzysztofa Grabowskiego oraz Szefa Pionu Ogólnego płk. Piotra Gazarkiewicza;
  • Medalem w Służbie Bogu i Ojczyźnie: Szefa Wydziału Wychowawczego ppłk. Wojciecha Czerechowskiego.

Medale stanowią dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego.

*****

Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został ustanowiony przez biskupa polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 roku. Na awersie medalu umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okresu, kiedy pełnił służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-1968 r., jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, krzyż, stuła z sentencją Bóg – Honor – Ojczyzna, postać Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”.  Medal przyznawany jest przez biskupa polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.

tekst: AWL
zdjęcia: Marek Kańtoch