None

Podchorążowie w „Rejonie Skażeń”

19 zdjęć w galerii
Podchorążowie 1 i 2 roku studiów II stopnia Akademii Wojsk Lądowych w dniach 19-23.04.2021 r. uczestniczyli w szkoleniu z „Ochrony przed bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi” w Ośrodku Szkolenia z OPBMR Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.
Jest to jedyny ośrodek w Polsce gdzie używa się bojowego środka trującego – iperytu. Szkolenie zorganizowane przez Zespół OPBMR z Instytutu Dowodzenia było podsumowaniem umiejętności przez podchorążych nabytych podczas zajęć z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

Pierwszym etapem szkolenia było przygotowanie podchorążych do wykonywania zadań w warunkach rzeczywistych skażeń chemicznych i promieniotwórczych na specjalnie wyposażonych punktach nauczania.

W drugim etapie szkolenia studenci po założeniu masek przeciwgazowych i odzieży ochronnej wchodzili w rejon skażony iperytem oraz źródłami promieniotwórczymi, gdzie mieli możliwość wykrycia rzeczywistych skażeń jakie mogą być użyte przez przeciwnika podczas realizacji działań bojowych, a o wynikach rozpoznania meldowali kierownikowi zajęć. Skażenie rejonu było zrealizowane przez załogę laboratorium LChR-1, która po zakończeniu zajęć sprawdziła skuteczność odkażania i neutralizacji środków trujących.

Ostatnim elementem było przeprowadzenie całkowitej likwidacji skażeń podchorążych na placu likwidacji skażeń stanów osobowych rozwiniętym przez żołnierzy CSWL Drawsko.

Realizację zajęć nadzorował Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Czesław Dąbrowski, który teren skażony pokonał w lekkiej izolacyjnej odzieży ochronnej LIOO. Pułkownik podkreślił, że praktyczna realizacja zadań w „Rejonie skażeń” CSWL Drawsko była dla przyszłych oficerów ważnym elementem przygotowania do dowodzenia pododdziałem w przypadku użycia broni masowego rażenia.

Tekst: mjr dr Jacek Miedziak
Zdjęcia: sierż. pchor. Kornel Wasilewski