None

Akademia Wojsk Lądowych dołącza do Programu Cyfrowych Ambasadorów NCBC

AWL jest  kolejną, trzecią już uczelnią, która dołącza do programu mającego na celu zacieśnienie współpracy Centrum ze środowiskiem akademickim.
Podpisanie listu intencyjnego przez Rektora – Komendanta Akademii Wojsk Lądowych, gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Dariusz Skorupkę i Dyrektora NCBC, gen. bryg. Karola Molendę jest pierwszym krokiem niezbędnym do podjęcia współpracy. 

Podpisany dokument definiuje cel Programu, którym jest koncentracja i koordynacja wysiłków na rzecz propagowania wiedzy m.in. na temat działań statutowych NCBC  i możliwości podjęcia pracy lub służby w Centrum przez absolwentów uczelni.

Rolą Cyfrowych Ambasadorów jest budowanie wizerunku NCBC jako atrakcyjnego pracodawcy, m.in. poprzez swoją działalność na uczelni, udział w wybranych targach pracy i konferencjach. Rola ambasadora to też szereg przywilejów  i korzyści takich jak możliwość reprezentowania NCBC podczas warsztatów, udział w szkoleniach z zakresu cyber, krypto i IT i wiele innych.

Od osób, z którymi NCBC nawiązuje współpracę, oczekuje się m.in. zaangażowania w działalność uczelnianych kół naukowych, udziału w konkursach typu hackathon pod marką NCBC czy warsztatach, podczas których mogą poszerzyć swoją wiedzę.

tekst i grafika: Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
None