None

Uprawnienia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

6 zdjęć w galerii
Kolejne kwalifikacje ratownika uzyskało jedenastu podchorążych AWL po zdaniu w dniu 28 marca 2021 roku egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Podchorążowie przez trzy weekendy, uczestniczyli w zajęciach, których tematyka była zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408). Szkolenie obejmowało 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych.

W ramach kursu uczestnicy uczyli się m.in. postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym, nieoddychającym, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek), zasad defibrylacji poszkodowanego metodą automatyczną i półautomatyczną, postępowaniach przy wstrząsie, innych stanach nagłych, urazach i obrażeniach. Zasady działania podczas zdarzeń masowych. Dodatkowym elementem wprowadzonym podczas kursu było szkolenie z zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej.

Tekst i zdjęcia: MCWKN