None

Awanse na wyższy stopień wojskowy

6 zdjęć w galerii
26 marca br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla dwóch oficerów.
Rektor-Komendant AWL gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka złożył oficerom awansowanym na stopień majora życzenia pomyślności w dalszej służbie wojskowej – Cieszę się, że Wasza ciężka i sumienna praca została doceniona i jednocześnie wierzę, że sprostacie wyzwaniom, które przed Wami stoją.
 
Sami awansowani podziękowali przełożonym za docenienie ich wysiłku oraz zapewnili o dążeniu do realizacji kolejnych stawianych przed sobą ambitnych celów.

tekst: AWL
zdjęcia: Marek Kańtoch